เมื่อลงมือทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม อาจจะประสบความสำเร็จบ้างแล้วหรือยังไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม ก็อาจจะมีคำแนะนำ ต่างๆ นานา จากคนรอบข้าง คำแนะนำบางอย่างเราก็อาจจะฟังบ้าง ไม่สนใจบ้าง ที่มีทั้งข้อดีข้อเสีย ที่บางครั้งคำแนะนำดีๆ ก็ ผ่านชีวิตเราไป เมื่อคิดได้ ก็สายไปเสียแล้ว

การทำธุรกิจในสมัยก่อน ยังไม่มีคนที่สอนการบริหารการเงินหรือรายได้ หรือวิธีต่อยอดที่มีความหลากหลายแบบนี้ ช่วงที่ผู้ เขียนเคยประสบความสำเร็จกับการงาน ก็มีคำแนะนำจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะเรื่องการซื้อที่ดินหรือบ้าน ซึ่งหลายคนที่ซื้อ ก็ เริ่มจะมีผลตอบแทน มีกำไรแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปเกิน 10 ปี คำแนะนำดีๆ ในอดีตจึงเริ่มส่งผลตอบแทน แต่ผู้เขียนก็ไมได้นำพา เลย เพราะเป็นเรื่องไกลตัวมากๆ ในเวลานั้น กับการทำกำไรหรือสร้างรายได้จากการซื้อขายบ้านหรือที่ดิน นี่คือตัวอย่างการ มองข้ามคำแนะนำดีๆ จากคนรอบข้าง นอกจากนี้ก็ยังมีคำแนะนำดีๆ อีกหลายเรื่องที่มองข้ามหรือไม่สนใจเช่นกัน

 

เมื่อประสบความสำเร็จ ในเรื่องการงานหรือรายได้บางคนก็จะเกิดความคิดว่า ตัวเองเก่งแล้ว ไม่ฟังใคร โดยเฉพาะคนที่ด้อย กว่าตน มีรายได้น้อยกว่าหรือแม้แต่คนเคยเก่ง เคยประสบความสำเร็จ แต่ปัจจุบันอาจจะผิดพลาด ล้มเหลว ก็ไม่ฟังเหมือนกัน ถือว่า ไม่มีความน่าเชื่อถือ บางคนอาจจะดูถูกด้วยซ้ำไป กรณีนี้ก็จะทำให้พลาดคำแนะนำดีๆ เพราะบางคนนั้นจะเน้นรับฟัง เฉพาะความสำเร็จจากผู้ประสบความสำเร็จกว่าตนเพื่อหาทางต่อยอดการทำธุรกิจ

การฟังประสบการณ์ความล้มเหลว ความผิดพลาด จะทำให้รู้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ส่งผลให้การทำธุรกิจเกิดปัญหา ประสบการณ์เหล่านี้มีความสำคัญ เพราะจะได้รู้ล่วงหน้า หรือพอจะเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้ และเตรียมรับมือหรือหาทาง ป้องกันได้

ธุรกิจยุคใหม่รุ่งเร็วร่วงเร็ว

ธุรกิจหลายอย่างมีขึ้นมีลง โดยเฉพาะธุรกิจยุคใหม่บางคนรวยเร็ว อย่างการทำช่องยูทูป การขายของ แต่ไม่มีความมั่นค่ง เรื่องรายได้ เพราะมีคู่แข่งเกิดขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงอาจจะมีรายได้ที่ดี แค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องฟัง คำแนะนำของคนรอบตัวบ้าง แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแบบเจาะลึก ซึ่งปัจจุบันจะเป็นเรื่องการต่อยอด เพื่อขยายธุรกิจและ การบริการเงิน นำเงินไปลงทุนหรือใช้เงินช่วยทำงาน เพื่อให้มีรายรับหลายทาง เตรียมรับมือหากธุรกิจที่ทำนั้นมีปัญหา หรือไม่ ได้รับความนิยมแล้ว ไม่เช่นนั้นชีวิตลำบากแน่