Moodle

รวมบทความสอนใช้งานโปรแกรม Moodle สำหรับการสร้างบทเรียนหรือคอร์สออนไลน์ หรือสร้างบทเรียนเพื่อใช้ในหน่วยงานเพื่อการฝึกอบรม เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โรงเรียน องค์กร

 

บทความแนะนำการติดตั้งโปรแกรม Moodle 3 ในเว็บโฮสต์จริง เพื่อทำเว็บไซต์ บทเรียนออนไลน์ ใช้งานจริงๆ การเลือกพื้นที่เช่าทำเว็บไซต์ต้องสอบถามทางผู้ให้บริการว่ารองรับ Moodle 3 หรือไม่หรือรองรับถึงรุ่นใด เพราะผู้ให้บริการบางรายยังไม่รองรับการใช้งาน Moodle 3

บทความสอนติดตั้ง Moodle แบบ Local ในเครื่องของเราเอง ไว้ฝึกทำเว็บไซต์แบบคอร์สหรือบทเรียนออนไลน์ โปรแกรมทำเว็บไซต์ตัวนี้ สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนนิยมใช้เพื่อสร้างระบบการเรียนเฉพาะภายในโรงเรียนหรือให้ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตก็ได้