ก่อนจะลงมือเขียนบทความ ต้องสร้างหมวดหมู่ไว้รอรับก่อน
1. คลิก Content>>Category Manager
2. ขณะนี้จะมีหมวดหมู่เดียวเท่านั้นก็คือ Uncategorised
3. คลิก New สร้างหมวดหมู่เพิ่มเติม


4. Title ให้พิมพ์ชื่อหมวดหมู่ เช่น ยานยนต์ พาหนะ
5. ช่อง Alias คลิกและพิมพ์ vihicle ให้เอาชื่อหมวดหมู่ หรือ Title ไปแปลใน Google แล้วเอาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้มาใส่ในช่อง Alias
6. ช่อง Description พิมพ์รายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับหมวดหมู่นี้ลงไป ก็อปปี้เก็บไว้ด้วย เพราะเราจะต้องนำไปใช้ที่อื่นด้วย โดยจะไปใช้ในการสร้างเมนู
7. ทางขวามือ ตั้งค่า Parent เป็น No parent
8. เสร็จแล้วคลิก Save & Close

9. ผลงานที่ได้ จะมีหมวดหมู่หลัก ยานยนต์ พาหนะ เพิ่มเข้ามา โดยจะมีชื่อหมวดหมู่ และ Alias ดังตัวอย่าง
10. สำหรับชื่อของ Alias นั้น ให้เราก็อปปี้ ชื่อ หมวดหมู่หลัก ยานพาหนะ ไปแปลใน Google แล้วจึงก็อปปี้มาใช้ใน Joomla หรือกรณีทำเว็บไซต์เพื่อหาเงินออนไลน์ ก็ให้ใช้คีย์เวิร์ดไปเลย

11. เนื่องจากบทความที่เราจะทำนั้น จะมีหมวดหมู่ย่อยอีกระดับหนึ่ง เราจึงต้องสร้างหมวดหมู่เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งหมวดหมู่ก็คือ รถยนต์
12. พิมพ์รายละเอียดลงไป สั้นๆ
13. ตั้งค่า Parent ให้เลือก ยานยนต์ พาหนะ ซึ่งจะเป็นการนำหมวดหมู่ย่อยนี้ไปไว้ในหมวดหมู่หลัก ยานยนต์ พาหนะ นั่นเอง ห้ามลืมเลือกค่าตรงนี้อย่างเด็ดขาด
14. คลิก Save & Close
15. ตอนนี้ก็จะได้หมวดหมู่บทความ ดังตัวอย่าง ยานยนต์ พาหนะ เป็นหมวดหมู่หลัก และ รถยนต์ เป็นหมวดหมู่รอง ดังภาพ ในอนาคต เราอาจะเขียนบทความเกี่ยวกับ จักรยานยนต์ ก็สร้างหมวดหมู่ จักรยานยนต์ ขึ้นมาแล้วจึงเขียนบทความลงไป หรืออาจจะสร้างหมวดหมู่จักรยาน เครื่องบิน เรือ ฯลฯ