บทความแนะนำวิธ๊ใช้ภาพประกอบบทความ ในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla 3 ซึ่งจะมีภาพอยู๋ 2 ประเภทด้วยกันคือ ภาพธัมเนลหน้าบทความ (Intro Image) และภาพประกอบเนื้อหาใส่ในตัวบทความ แต่ละเทมเพลทจะใช้ภาพขนาดความกว้างไม่เท่ากัน

 

 

1. ก่อนจะเริ่มทำบทความนั้น จะต้องเตรียมภาพประกอบให้เรียบร้อย ซึ่งในตัวอย่างนี้จะเป็นการฝึกทดลองทำในคอมพิวเตอร์ของเราเอง ก็จัดการก็อปปี้ภาพประกอบบทความไปไว้ในโฟลเดอร์ images ให้เรียบร้อย


2. ภาพประกอบจะมี 2 ประเภทก็คือ ภาพสำหรับทำธัมเนล จากตัวอย่างได้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ w150 และภาพประกอบเนื้อหาอยู่ในโฟลเดอร์ w700
3. ตัวอย่างภาพสำหรับนำไปทำธัมเนล จะเป็นภาพเล็กๆ ความกว้างไม่เกิน 150 pixels
4. ตัวอย่างเมื่อนำภาพไปใช้งาน โดยแทรกในบทความจะได้ผลงานดังภาพตัวอย่าง

5. ตัวอย่างภาพประกอบในเนื้อหาจะใช้ภาพความกว้าง ห้ามเกิน 700 Pixels เกินกว่านั้น ภาพจะล้นไปทางขวามือ ไม่สวย
6. ตัวอย่างการนำภาพประกอบเนื้อหาไปใช้งาน

 

การสร้างเว็บไซต์ไม่ว่าจะใช้ Joomla 3 หรือโปรแกรมใดก็ตาม การใช้ภาพประกอบที่ดูดี ปรับแต่งได้เหมาะสมกับเทมเพลทที่ใช้ ก็จะช่วยให้เว็บไซต์ดูดีได้ไม่ยาก ซึ่งบางเว็บไซต์ ก็จะใช้ภาพไม่เหมาะสมเช่นใหญ่ไปบ้าง เล็กไปบ้าง ทำให้อ่านยาก โดยเฉพาะการทำเว็บไซต์สอนใช้งานคอมพิวเตอร์ ภาพต้องสื่อความหมาย 

 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้