บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bite, bit, bitten กัด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยนรูปไปตาม กาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

bite ไบถึ //bit บิทถึ //bitten บิทเทน // กัด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
The mosquitoes bite me.
เดอะ มอสสะกีโทสึ ไบทึ มี
ยุงหลายตัวกัด (bites) ฉัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense
His dogs bit me so hard last week.
ฮิส ด้อกสึ บิทถึ มี โซ ฮาด ลาสทึ วีกคี
สุนัขของเขาหลายตัวรุมกัด (bit me) ฉันอาการสาหัส เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
The dog has bitten the kids.
เดอะ ด้อก แฮส บิทเทน เดอะ คิดสึ
สุนัขได้กัด (has bitten) เด็กหลายคน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
The big dog is biting the puppy
เดอะ บิก ด้อก อิส ไบ๊ทิง เดอะ พัพปิ
สุนัขตัวใหญ่กำลังกัด (is biting) ลูกสุนัขตัวเล็ก

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
Watch out for dog! . It will bite you.
วอทชะ เอ๊าทึ ฟอ ด้อก อิท วิล ไบถึ ยู
ระวังสุนัข มันจะกัด (will bite) คุณ

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
She cuts the banaba into bite-sized pieces . ขี คัดสึ เดอะ บันนาหนะ อินทู ไบถึ ซายสะถึ พีสเสส
หล่อน ตัด กล้วย เป็น ชิ้นพอดีคำ ( bite-sized pieces)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

กัด
bite, corrode, sting, pinch, gnaw, nip
เกาะแกะ
bite
แสบ
bite, pain, smart
กิน
eat, consume, take, bite
ขบ
figure out, tackle, grit, gobble, crack, bite
โกง
cheat, rogue, defraud, spoof, swindle, bite
ตอด
nibble, snatch, nip, reproach, satirize, bite
ฮุบ
gobble up, seize, annex, bite, snap
กินเบ็ด
bite
ทำให้แสบ
bite, pinch
ขบกัด
bite