บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง bind, bound, bound, ผูกติดกัน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการเปลี่ยน รูปไปตามกาล พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

bind บายอึนถึ //bound บาวอึนถึ //bound บาวอึนถึ //ผูกติดกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
They bind the box with the rope.
เด บายอึนถึ เดอะ บ็อกซึ วิด เดอะ โรบเผอะ
พวกเขาผูกมัดกล่อง (bind the box) ด้วยเชือก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในวันนี้ ใช้ bind

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense
They bound the box with the rope.
เด บาวอึนถึ เดอะ บ็อกซึ วิด เดอะ โรบเผอะ
พวกเขาผูกมัดกล่อง (bound the box) ด้วยเชือก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในเมื่อวาน หรือหลายวัน หลายเดือนมาแล้ว ใช้ bound

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
The police has bound the prisoner together.
เดอะ โพลิสสึ แฮส บาวอึนถึ เดอะ พริ๊สโซเนอ ทูเก๊ดเดอ
ตำรวจได้ผูกมัด (has bound) นักโทษไว้ด้วยกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
She is binding the bamboo together.
ชี อิส บายอึนดิง เดอะ แบมบู ทูเก๊ดเด่อ
หล่อนกำลังผูกมัดต้นไผ่เข้าด้วยกัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
They will bind the bamboo to make the fence next week.
เด วิล บายอึนถึ เดอะ แบมบู ทู เม้กคึ เดอะ เฟ้นสึ
พวกเขาจะผูกไม้ไผ่ (will bind the bamboo) เพื่อทำเป็นรั้ว สัปดาห์หน้า

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
The binding contact is not fair for him.
เดอ บายอึนดิง คอนแถ็กถึ อิส นอด แฟร์ ฟอ ฮิม
สัญญาข้อผูกมัด (The binding contact) ไม่ยุติธรรมสำหรับเขา เอาเปรียบเกินไป

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

โยง
tether, bind, tie, entangle, embroil, implicate
เกาะ
clutch, cling, bind, stick, adhere, hang
กระสัน
fasten, thirst, hunger for, hanker for, lust, bind
ร้อยรัด
bind, fasten
เก็บเล่ม
bind, tie, fasten

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง prebuild prebuilt prebuilt สร้างไว้ล่วงหน้า, ทำไว้ก่อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น