บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง daydream /daydreamed daydreamt /daydreamed daydreamt / ฝันกลางวัน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

daydream เดดรีม /daydreamed เดดรีมถึ daydreamt เดดรีมถึ / daydreamed เดดรีมถึ daydreamt เดดรีมถึ / ฝันกลางวัน, เพ้อฝัน, สร้างวิมานในอากาศ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He daydreams about winning the lottery.
คำอ่าน ฮี เดดรีมสึ อะเบ๊าถึ วินนิ่ง เดอะ ล็อตเตอหริ
คำแปล เขา เพ้อฝัน/daydreams เกี่ยวกับเรื่องถูกล็อตเตอรี่ เป็นคนชอบเพ้อฝัน ฝันกลางวันว่าถูกล็อตเตอรี่ โดยไม่ค่อยจะยอมทำการ ทำงาน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He daydreamed about winning the lottery.
คำอ่าน ฮี เดดรีมถึ อะเบ๊าถึ วินนิ่ง เดอะ ล็อตเตอหริ
คำแปล พูดถึงเรื่องในอดีต เขา ฝันกลางวันหรือเพ้อฝัน เกี่ยวกับการถูกล็อตเตอรี่

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has daydreamed about winning the lottery. But the dream never came true.
คำอ่าน ฮี แฮส เดดรีมถึ อะเบ๊าถึ วินนิ่ง เดอะล็อตเตอหริ. บัท เดอะ ดรีม เนเวอ เคม ทู
คำแปล เขา ได้เพ้อฝัน/has daydreamed ถึงการถูกล็อตเตอหริ. แต่/but ความฝัน/But the dream ก็ไม่เคยเป็นจริง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is daydreaming about winning the lottery.
คำอ่าน ฮี อิส เดดรีมมิ่ง อะเบ๊าถึ วินนิ่ง เดอะ ล็อตเตอรี่
คำแปล เขา กำลังเพ้อฝัน/is daydreaming เกี่ยวกับการถูกล็อตเตอหริ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนซื้อ เมื่อใกล้ถึงวัน ก็มักจะเพ้นฝันไปต่างๆ นาๆ ถ้าถูกรางวัลก็จะทำอย่างนั้น อย่างนี้

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will always daydream after buying the lottery.
คำอ่าน ฮี วิล ออลเวสึ เดดรีม อาฟฟะเตอ บายอิ่ง เดอะ ล็อตเตอหริ
คำแปล เขา จะเพ้อฝันอยู่เสมอ หลังจากซื้อล็อตเตอรี่ เช่น เพ้อฝันว่าถูกรางวันที่ 1 แล้วจะใช้เงินแบบไหน จะซื้อะไรบ้าง ฯลฯ

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He always builds daydream about winning the lottery.
คำอ่าน ฮี ออฟเวสึ บิลสึ เดดรีม อะเบ้าถึ วินนิ่ง เดอะ ลอตเตอหริ
คำแปล เขา มักจะ/always ชอบสร้างฝันกลางวันหรือเพ้อฝัน/builds daydream ว่าถูกลอตเตอรี่/ winning the lottery (จึงไม่ยอมทำ การทำงาน)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

fancy /คิดฝัน, จินตนาการ, อุปทาน/
have a nightmare /แฮฟ อะ ไน้แมร/ละเมอ
fondle /ฟอนเดิ่ล /คิดฝัน, เพ้อฝัน