บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง drive drove driven ขับรถ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

drive ไดร๊ฝึ/ drove โดร๊ฝึ / driven ดริฟเวน /ขับรถ, ผลัก, ไส, บังคับ, กดดัน, พัด, ตี

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He drives the new car this morning.
คำอ่าน ฮี ไดรสึ เดอะ นิว คาร ดิส มอรนิ่ง
คำแปล เขา/He ขับ/drives รถใหม่ /the new car เมื่อเช้านี้/this morning กริยา drive เติม s เพราะประธาน He เป็นเอกพจน์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She drove the old car yesterday.
คำอ่าน ชี โดรฟฝึ ดิ โอล คาร เยสเตอเด
คำแปล หล่อน ขับ/drove รถเก่า/the old car เมื่อวานนี้/yesterday ปกติอาจจะไม่ขับรถคันนั้น แต่วันนี้ขับอีกคันหนึ่ง

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has driven the car for 3 years.
คำอ่าน ชี แฮส ดริฟเวน เดอะ คาร ฟอร สะรี เยียสึ
คำแปล หล่อน ได้ขับรถ/has driven รถ มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว/for 3 years

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is driving the car to Bangkok.
คำอ่าน ฮี อิส ไดรวิ่ง เดอะ คาร ทู แบ๊งค่อก
คำแปล เขา กำลังขับ/is driving รถ ไปกรุงเทพ /to Bangkok หรือ ขณะนี้เขากำลังขับรถเข้ากรุงเทพ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will drive his new car to school tomorrow..
คำอ่าน ฮี วิล ไดร๊ฝึ ฮิส นิว คาร ทู สกูล ทูโมโร
คำแปล เขา จะขับ/will drive รถคันใหม่ของเขา/his new car ไปโรงเรียน/to school ในวันพรุ่งนี้ อาจจะเพิ่งซื้อรถใหม่และต้องการขับรถ ใหม่ไปอวดเพื่อนฝูง

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค We will go for a drive in Pattaya.
คำอ่าน วี วิล โก ฟอร อะ ไดรฝึ อิน พัททายา
คำแปล เรา จะมีทริบขับรถไปเที่ยวพัทยา สำนวน a drive หมายถึงการเที่ยวโดยขับรถ หรือขับรถท่องเที่ยว

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

run / รัน / ขับ
push / พุชเฉ่อะ / ผลัก
force / ฟ่อซสึ / บังคับ
blow / โบลว / พัด