บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง dwell dwelt dwelt อาศัย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

dwell ดะเวล / dwelt ดะเวลถึ / dwelt ดะเวลถึ / อาศัย, อาศัยอยู่, พักพิง, สิงสถิต

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He dwells in the old hut.
คำอ่าน ฮี ดะเวลสึ อิน ดิ โอล ฮัท
คำแปล เขา อาศัยอยู่/ dwells ในกระท่อมเก่า/the old hut คำกริยา dwell เติม s เพราะประธาน He เป็นเอกพจน์

 

ประโยค He always dwells on the past.
คำอ่าน ฮี ออลเวสึ ดะเวลสึ ออน เดอะ แพสสะถึ
คำแปล เขา มักจะ/always คิดถึงแตเรื่องในอดีต อยู่ตลอดเวลา/dwells on the past. สำนวน dwell on จะหมายถึง การคิดถึงเรื่อง(ไม่ดี) อยู่ตลอดเวลา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He dwelt in the cave
คำอ่าน ฮี ดะเวลถึ อิน เดอะ เคฟ
คำแปล เขา อาศัย/dwelt อยู่ในถ้ำ กรณีพูดถึงเรื่องในอดีต เช่น คนโบราณ อาศัยอยู่ในถ้ำ

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has dwelt in the old house when he was young.
คำอ่าน ฮี แฮส ดะเวลถึ อิน ดิ โอล เฮ้าสึ เว้น ฮี วอส ยัง
คำแปล เขา ได้อาศัย/ has dwelt อยู่ในบ้านหลังเก่าแก่/in the old house เมื่อเขายังเด็ก/when he was young

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will dwell in the cave.
คำอ่าน ฮี วิล ดะเวล อิน เดอะ เคฟ
คำแปล เขา จะอาศัย/will dwell อยู่ในถ้ำ/in the cave

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

rest /เรสสะถึ / อาศัย
stay / สะเต / พักพิง
live / ไล้ฝึ / สิงสถิต