บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง feed fed fed ให้อาหาร ขุน เลี้ยง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

feed ฟี่ด/ fed เฟ้ด /fed เฟ้ด / ให้อาหาร, ขุน, เลี้ยง, ปรนเปรอ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He feeds the dog once a day.
คำอ่าน ฮี ฟีดสึ เดอะ ด้อก วั๊นสะ เด
คำแปล เขา ให้อาหาร/feeds สุนัข/the dog วันละครั้ง/once a day ประธานเป็นเอกพจน์ He กริยาต้องเติม s เป็น feeds

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He fed the puppy twice a day.
คำอ่าน ฮี เฟ้ด เดอะ พัพปิ ไทว้สะ เด
คำแปล เขา ให้อาหาร/fed ลูกสุนัข /the puppy วันละ 2 ครั้ง /twice a day ลูกสุนัขจะกินมาก เมื่อยังเล็ก จึงต้องให้อาหารมากหน่อย พอโตแล้ว จะให้วันละมื้อ แต่ปัจจุบัน สุนัขโตแล้ว ให้วันละมื้อ เพราะสุนัขกินน้อยลง

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has fed the dog already
คำอ่าน ฮี แฮส เฟ้ด เดอะ ด้อก ออลเรดดิ
คำแปล เขา ได้ให้อาหาร /has fed สุนัข เสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is feeding the cats.
คำอ่าน ฮี อิส ฟีดดิง เดอะ แคทสึ
คำแปล เขา กำลังให้อาหาร/ is feeding แมว (หลายตัว)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will feed fish to his cat on friday.
คำอ่าน ฮี วิล ฟีด ฮิส แค่ท วิธ ฟิช ออน ฟรายเด
คำแปล เขา จะให้อาหาร/will feed แมว ด้วยปลา/ fish (ให้แมวกินปลา) ในวันศุกร์

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม หรือ คำคุณศัพท์
ประโยค He buys a new feeding dog bowl.
คำอ่าน ฮี บายสะ นิว ฟีดดิง ด๊อก โบล
คำแปล เขา ซื้อ/buys ชามให้อาหารสุนัขอันใหม่/a new feeding dog bowl.

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

bait / เบ้ท / ให้อาการ, กินเหยื่อ, อ่อยเหยื่อ
nurse /เนิสสึ /เลี้ยงดู, พยาบาล