บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง spoon-feed spoon-fed spoon-fed ใช้ซ้อนตักป้อน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

spoon-feed สะปูน-ฟีด / spoon-fed สะปูน-เฟด / spoon-fed สะปูน-เฟด / ใช้ซ้อนตัก ใช้ช้อนตักป้อนอาหาร

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She spoon-feeds her son the rice.
คำอ่าน ชี สะปูน-ฟีดสึ เฮอ ซัน เดอะ ไร้สึ
คำแปล เธอใช้ช้อนตักป้อน /She spoon-feeds ข้าว /the rice. ให้ลูกชาย / her son

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They spoon-feed me the news.
คำอ่าน เด สะปูน-ฟีด มี เดอะ นิวสึ
คำแปล พวกเขาป้อน /They spoon-feed me ข่าวสาร /the news ให้ฉัน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The nurse spoon-feeds him a cup of joke.
คำอ่าน เดอะ เนิส สะปูน-ฟีดสึ ฮิม อะ คัพ ออฟ โจ้ก
คำแปล พยาบาลป้อน /The nurse spoon-feeds him โจ๊กหนึ่งถ้วย /a cup of joke ให้แก่เขา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She spoon-fed her son the rice.
คำอ่าน ชี สะปูน-เฟด เฮอ ซัน เดอะ ไร้สึ
คำแปล เธอใช้ช้อนตักป้อน /She spoon-fed ข้าว /the rice. ให้ลูกชาย / her son

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has spoon-fed her son the rice.
คำอ่าน ชี แฮ่ส สะปูน-เฟด เฮอ ซัน เดอะ ไร้สึ
คำแปล เธอได้ใช้ช้อนตักป้อน /She has spoon-fed ข้าว /the rice. ให้ลูกชาย / her son แล้ว ได้ป้อนข้าวให้ลูกชายแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have spoon-fed me the news.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะปูน-ฟีด มี เดอะ นิวสึ
คำแปล พวกเขาได้ป้อน /They have spoon-fed me ข่าวสาร /the news ให้ฉัน แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is spoon-feeding her son the rice.
คำอ่าน ชี อิส สะปูน-ฟีดสึ เฮอ ซัน เดอะ ไร้สึ
คำแปล เธอกำลังใช้ช้อนตักป้อน /She is spoon-feeding ข้าว /the rice. ให้ลูกชาย / her son

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will spoon-feed her son the rice..
คำอ่าน ชี วิล สะปูน-ฟีด เฮอ ซัน เดอะ ไร้สึ
คำแปล เธอจะใช้ช้อนตักป้อน /She will spoon-feed ข้าว /the rice. ให้ลูกชาย / her son

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

feed / ฟี่ด / ให้อาหาร /