บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง feel felt felt รู้สึก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

feel ฟีล / felt เฟลถึ / felt เฟลถึ / รู้สึก, สำนึก, รู้สึกนึกคิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค This morning he feels good. Because it's long weekend.
คำอ่าน ดิส มอรนิง ฮี ฟีลสะ กู้ด. บีคอสสึ อิท สะ ลอง วีคเกน
คำแปล เช้านี้/this morning เขา รู้สึกดี/feels good . เพราะว่า/because มันเป็นวันหยุดยาว/it's long weekend

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He felt someone watch him.
คำอ่าน ฮี เฟลถึ ซัมวัน วอชเฉ่อะ ฮิม
คำแปล เขา รู้สึกได้ว่า/felt มีบางคน someone เฝ้าดูเขา/ watch him

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค I has felt bad about her since the first met.
คำอ่าน ไอ แฮส เฟลถึ แบ้ด อะเบ้า เฮอ ซิ้น เดอะ เฟิร์สสะถึ เม็ท
คำแปล ฉัน ได้รู้สึกแย่/ has felt bad เกี่ยวกับหล่อน/ about her ตั้งแต่พบกันครั้งแรกแล้ว/since the first met.

 

ประโยค I have felt better.
คำอ่าน ไอ แฮฟ เฟลถึ เบทเดอ
คำแปล ฉัน ได้รู้สึกดีขึ้น /have felt better

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค If you take a rest, you will feel better soon.
คำอ่าน อีฟ ยู เทค คะ เรสสะถึ ยู วิล ฟีล เบทเดอ ซูน
คำแปล ถ้า คุณ พักผ่อน/take a rest คุณจะรู้สึก/ you will feel ดีขึ้นในไม่ช้า/better soon

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค I have a good feeling about this.
คำอ่าน ไอ แฮฟ อะ กู้ด ฟีลลิง อะเบ๊า ดิส
คำแปล ฉัน มีความรู้สึกที่ดี/have a good feeling เกี่ยวกับสิ่งนี้ เรื่องนี้/about this ใช้ feeling ในความหมายว่า ความรู้สึก

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

sense / เซนสึ / รู้สึก, สังหรณ์, ล่วงรู้, สัมผัส
realize / เรียลไลสึ /สำนึก, ตระหนักถึง
perceive / เปอซี่พ / รู้สึกนึกคิด