บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง foretell foretold foretold ทำนาย, คาดการณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

foretell โฟร์เทล / foretold โฟร์โทล / foretold โฟร์โทลทำนาย, คาดการณ์ล่วงหน้า, ทาย, หยั่งรู้, บอกล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, ตั้ง เค้า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She foretells my future.
คำอ่าน ชี โฟร์เทลสึ มาย ฟิวเจอะ
คำแปล หล่อน ทำนาย/fortells อนาคตของฉัน/my future ประธาน She เป็นเอกพจน์ เติม s เป็น fortells

 

ประโยค She can foretell the future.
คำอ่าน ชี can โฟร์เทล เดอะ ฟิวเจอะ
คำแปล หล่อน สามารถทำนาย/ can fortell อนาคตได้/the future กริยา fortell ตามหลังกริยาช่วย can

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She foretold my future.
คำอ่าน ชี โฟร์โทล มาย ฟิวเจอะ
คำแปล หล่อน ทำนาย/fortold อนาคตของฉัน/my future เป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีต อาจจะเป็นการเล่าให้ฟัง ถึงเรื่องที่ผ่านมา

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has foretold for many years that he will be rich in the future.
คำอ่าน ชี แฮส โฟร์โทล ฟอร์ แมนหนิ เยียสึ แด้ด ฮี วิล บี ริชเฉอะ อิน เดอะ ฟิวเจอะ
คำแปล หล่อน ได้ทำนายไว้หลายปีแล้ว/ has foretold for many แล้วว่าเขา/that he จะรวย/will be rich ในอนาคต/ in the future

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค She will foretell all about my future tomorrow.
คำอ่าน ชี วิล โฟร์เทล ออล อะเบ๊าถึ มาย ฟิวเจอะ ทูโมโร
คำแปล หล่อน จะทำนาย/will fortell ทุกเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของฉัน/all about my future พรุ่งนี้/tomorrow (มีนัดพรุ่งนี้กับหมอดู)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

augur / ออเก่อะ / ทาย, ทำนาย
preduct / พรีดิ้กถึ/ จับยาม
foresee /โฟร์ซี / หยั่งรู้
bespeak /บิสสะปี้กขึ / บอกล่วงหน้า
forcast / / คาดการณ์ล่วงหน้า