บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forecast forecast forecast พยากรณ์, คาดคะเน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

forecast ฟอรแคชสะถึ / forecast ฟอรแคชสะถึ / forecast ฟอรแคชสะถึ / พยากรณ์, คาดคะเน, ทำนาย, คาดการณ์ล่วงหน้า, ประมาณ การณ์

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค They forecast weather every day.
คำอ่าน เด ฟอรแคสสะถึ เวดเดอ เอฟวะรี เด
คำแปล พวกเขา พยากรณ์อากาศ/forecast weather ทุกวัน/every day

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค They forecast weather yesterday.
คำอ่าน เด ฟอรแคสสะถึ เวดเดอ เยสเตอเด
คำแปล พวกเขา พยากรณ์อากาศ/forecast weather เมื่อวานนี้/yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค The storm was forecasted to go north of Thailand.
คำอ่าน เดอะ สตอม วอส ฟอรแคชติด ทู โก นอธ ออฟ ไทยแลน
คำแปล คาดการณ์ว่า พายุจะพัดไปทางเหนือของไทย

 

ประโยค Rain has been forecast for tomorrow.
คำอ่าน เรน แฮส บีน ฟอรแคช ฟอร ทูโมโร
คำแปล ฝนได้รับการพยากรณ์ว่าจะตกในวันพรุ่งนี้

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The forecast is bad for tomorrow.
คำอ่าน เดอะ ฟอรแคสสะถึ อิส แบ้ด ฟอร ทูโมโร
คำแปล การพยากรณ์ทางอากาศไม่ดีเลยสำหรับพรุ่งนี้

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

presage / เพรสเสจจึ / พยากรณ์
estimate / เอสติเมท / คาด
predict /พรีดิกถึ / ทำนาย
calculate / แคลคิวเลท / คาดคะเน
foretell /ฟอรเทล / คาดการณ์ล่วงหน้า
expect / เอ็กสะแป้ก / ประมาณการณ์