บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง foresee foresaw foreseen ล่วงรู้, คาดการณ์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

foresee ฟอรซี / foresaw ฟอร์ซอ / foreseen ฟอรซีน / คาด, ล่วงรู้, หยั่งรู้, ตรัสรู้, มองเห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค We can't foresee our future.
คำอ่าน วี แคนเถอะ ฟอรซี อาวเออะ ฟิวเจ่อะ
คำแปล เรา/We ไม่สามารถล่วงรู้ / can't foresee อนาคตตัวเอง /our future

 

ประโยค Some monks can foresee our fate.
คำอ่าน ซัม มังสึ แคน ฟอรซี อาวเออะ เฟท
คำแปล พระบางรูป/Some monks สามารถมองเห็นชะตากรรม/can foresee ของเราได้/our fate พระสายปฏิบัติ พระป่า หลายรูป สามารถ ทำได้ เพียงแต่จะบอกหรือไม่ ก็เท่านั้น เพราะการนำชะตากรรม เคราะห์กรรมของผู้อื่นมาเปิดเผย ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ กรรมใคร กรรมมัน

 

ประโยค The old man lives alone. He foresees his fate very clearly.
คำอ่าน ดิ โอล แมน ลีฟสะ โลน. ฮี ฟอร์ซีเอส ฮิส เฟท เวหริ เคลียหลิ
คำแปล ชายชรา/The old man อาศัยอยู่คนเดียว/lives alone เขา /He เล็งเห็นชะตากรรมของตัวเอง/foresees his fate อย่างชัดเจนมาก (ว่า จะลงเอยอย่างไร) / very clearly

 

ประโยค He foresees difficulties about this work.
คำอ่าน ฮี ฟอรซีสึ ดิฟฟิคัลตี้สะ เบ๊า ดิส เวิ่ร์ก
คำแปล เขา เล็งเห็นถึงความยากลำบาก/foresees difficulties เกี่ยวกับงานนี้/about this work

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He made a mistake. He foresaw his fate clearly.
คำอ่าน ฮี เมด อะ มิสสะเต้ก. ฮี ฟอรซอ ฮิส เฟท เคลียหลิ
คำแปล เขาทำความผิด/He made a mistake เขาเล็งเห็นชะตากรรมของตนเอง /He foresaw his fate อย่างชัดเจน /clearly (โดนทำโทษแน่ นอน)

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had foreseen his fate Because he made a mistake.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด ฟอรซีน ฮิส เฟท. บีคอสสึ ฮี เมด อะ มิสสะเต้ก
คำแปล เขา ได้เล็งเห็นถึงชะตากรรมของเขา/had foreseen his fate เพราะเขาทำความผิดพลาด/because he made a mistake (โดนลงโทษ แน่นอน ไม่ว่าจะหนักหรือเบา)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

forecast / ฟอรแคสสะถึ / คาดการณ์ล่วงหน้า
foretell / ฟอรเทล / คาดการณ์ล่วงหน้า
anticipate / แอนทิซีพเพท / หยั่งรู้ , คาดหวัง, คาดเดา
perceive / เปอซีฟ / ล่วงรู้
expect / เอ็กสะแป้กเถอะ / คาดหวัง