บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง grow grew grown เจริญงอกงาม, งอกขึ้น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

grow โกร / grew กรู / grown โกรน / เจริญงอกงาม, งอกขึ้น, ขึ้น, งอกงาม, เติมใหญ่, แผ่ขยาย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค His business grows up more than 20 million baht within three years.
คำอ่าน ฮิส บิสสิเนส โกรสึ อัพ มอร์ แดน เทวนติ มิลเลียน บาท วิธอิน ทรี เยียสึ
คำแปล ธุรกิจของเขา/His business เติบโตมากกว่า 20 ล้านบาท/grows up more than 20 million baht ภายในสามปี/within three years

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค His business grew up more than 10% last year.
คำอ่าน ฮิส บิสิเนส กรู อัพ มอร์ แดน เทนเปอร์เซ็น ลาสสะถึ เยีย
คำแปล ธุรกิจของเขา เติบโตขึ้นมากกว่า 10%/grew up more than 10% ในปีที่แล้ว/last year.

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค His business has grown up continuously since 2016.
คำอ่าน ฮิส บิสิเนส แฮส โกรน อัพ คอนทินิวอัสสะหลิ ซิ้น เทวนติ ซิกทีน
คำแปล ธุรกิจของเขา /His business ได้เริ่มเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง/continuously มาตั้งแต่ปี 2016 จนกระทั่งปัจจุบัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค Our shops are growing up together.
คำอ่าน เอาเออะ ช่อบสึ อาร์ โกร อิง อัพ ทูเก็ดเต่อะ
คำแปล ร้านของเรา/ Our shops กำลังเติบโต /are growing up ไปด้วยกัน /together

 

2. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The grown men have to work.
คำอ่าน เดอะ โกรน เมน แฮฟ ทู เวิ่ก
คำแปล บรรดาผู้ชายที่โตแล้ว /The grown men ต้องทำงาน /has to work

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

rise / ร้ายสึ / ขึ้น
happen / แฮ้ปเป็น / ขึ้น
develop / เดฟเวลล็อบ / เจริญ
increase / อินครีสสึ / งอกงาม
extend / เอ็กสะเต๊นถึ/งอกเงย
expand / เอ็กสะแปน / แผ่ขยาย