บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง regrow regrew regrown เติบโตใหม่ ปลูกใหม่ งอกใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

regrow รีโกร / regrew รีกรู / regrown รีกรอน / เติบโตใหม่ ปลูกใหม่ งอกใหม่ เติบโตอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense


ประโยค The grass regrows after raining.
คำอ่าน เดอะ แกรส รีโกรสึ อาฟฟะเตอ เรนนิ่ง
คำแปล หญ้าเติบโตอีกครั้ง/The grass regrows หลังจากฝนตก /after raining

 

ประโยค His hair regrows by natural herbs.
คำอ่าน ฮิส แฮ รีโกรสึ บาย เนเจอรัล เฮิบสึ
คำแปล ผมของเขา งอกใหม่ /His hair regrows ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ /by natural herbs

 

ประโยค The lizard can regrow its tail.
คำอ่าน เดอะ ลิซเซิด แคน รีโกร อิทสะ เทล
คำแปล จิ้งจก /The lizard สามารถงอก/can regrow หางใหม่ได้ /its tail

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense


ประโยค His hair regrew by natural herbs.
คำอ่าน ฮิส แฮ รีกรู บาย เนเจอรัล เฮิบสึ
คำแปล ผมของเขา งอกใหม่ /His hair regrew ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ /by natural herbs

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค His hair has regrown by natural herbs.
คำอ่าน ฮิส แฮ แฮ่ส รีกรอน บาย เนเจอรัล เฮิบสึ
คำแปล ผมของเขา ได้งอกใหม่ /His hair has regrown ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ /by natural herbs

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ


ประโยค His hair is regrowing by natural herbs.
คำอ่าน ฮิส แฮ อิส รีโกรอิง บาย เนเจอรัล เฮิบสึ
คำแปล ผมของเขา กำลังงอกใหม่ /His hair is regrowing ด้วยสมุนไพรธรรมชาติ /by natural herbs

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า


ประโยค The grass will regrow after raining.
คำอ่าน เดอะ แกรส วิล รีโกร อาฟฟะเตอ เรนนิ่ง
คำแปล หญ้าจะเติบโตอีกครั้ง/The grass will regrow หลังจากฝนตก /after raining

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

grow / โกร / เจริญ เติบโต งอก