บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hang hung hung แขวน, ห้อย, โหน, เมาค้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

hang แฮง / hung ฮัง / hung ฮัง / แขวน, ห้อย, โหน, เมาค้าง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He hangs a calendar on the wall.
คำอ่าน ฮี แฮงสึ อะ คาเลนดา ออน เดอะ วอล
คำแปล เขา แขวน/hangs ปฏิทิน/calendar บนผนัง/on the wall

 

ประโยค She hangs out with her friends.
คำอ่าน ชี แฮงสะ เอ๊าถึ วิธ เฮอ เฟรนสึ
คำแปล หล่อน ออกไปเที่ยวสังสรรค์/hangs out กับเพื่อนๆ/with her friends

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He hung a calendar on the wall.
คำอ่าน ฮี ฮัง อะ คาเลนดา ออน เดอะ วอล
คำแปล เขา แขวน/hung ปฏิทิน/calendar บนผนัง/on the wall

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has hung a calendar on the wall.
คำอ่าน ฮี แฮส ฮัง อะ คาเลนดา ออน เดอะ วอล
คำแปล เขา แขวน/hung ปฏิทิน/calendar บนผนัง/on the wall

 

ประโยค He has hung out with his friends since yesterday.
คำอ่าน ฮี แฮส ฮัง เอ๊า วิธ ฮิส เพรนสึ ซิ๊น เยสเตอเด
คำแปล เขา ได้กำลังออกไปเที่ยวสังสรรค์ (ตั้งวงกับเพื่อน)/has hung out กับเพื่อนๆ /with his friends ตั้งแต่เมื่อวาน /since yesterday ตอน นี้ยังไม่กลับบ้านเลย ยังดื่มกันไม่เลิก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is hanging out with his friends.
คำอ่าน ฮี อิส แฮงกิง เอ๊า วิธ ฮิส เพรนสึ
คำแปล เขา กำลังออกไปเที่ยวสังสรรค์/is hanging out กับเพื่อนๆ /with his friends

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will hang out with his friends tonight.
คำอ่าน ฮี วิล แฮง เอ๊า วิธ ฮิส เฟรนสึ ทูไน้ถึ
คำแปล เขา จะออกไปเที่ยวสังสรรค์/will hang out กับเพื่อนๆ / with his friends คืนนี้/tonight

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบปะธานถูกกระทำ เช่น เขาถูกแขวนคอ
ประโยค He was hung a month ago.
คำอ่าน ฮี วอสสะ ฮัง อะ มันถึ อะโก
คำแปล เขา ถูกแขวนคอ/was hung เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้ว/a month ago

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

suspend /ซุส สะ เป็น/ แขวน
dangle / แดงเกิล / ห้อย
stick / สะติ้ก / ติด
lasso / แลสโซ / คล้อง