บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overhang overhung overhung ยื่นเข้าไป, ยื่นมาเหนือ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overhang โอเวอแฮง / overhung โอเวอฮัง /overhung โอเวอฮัง / ยื่นเข้าไป, เกินเข้าไป, ยื่นมาเหนือ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The tree branches overhang the house. He has to cut the tree.
คำอ่าน เดอะ ทรี แบรนเฉสสะ โอเวอแฮง เดอะ เฮีาสึ. ฮี แฮ่ส ทู คัด เดอะ ทรี
คำแปล กิ่งก้านสาขาต้นไม้/The tree branches ยื่นมาบัง/overhang บ้าน/the house เขาต้องตัดต้นไม้ /He has to cut the tree

 

ประโยค The tree branches overhang the river.
คำอ่าน เดอะ ทรี แบรนเฉสสะ โอเวอแฮง เดอะ ริเวอะ
คำแปล กิ่งก้านสาขาต้นไม้/The tree branches ยื่นไปใน/overhang แม่น้ำ/the river

 

ประโยค The roof of his house overhangs the wall.
คำอ่าน เดอะ รูฟ ออพ ฮิส เฮีาสะ โอเวอแฮงสึ เดอะ วอล
คำแปล หลังคาบ้านของเขา/The roof of his house ยื่นออกมาเหนือ/overhangs กำแพ/the wall

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The roof of his house overhung the wall.
คำอ่าน เดอะ รูฟ ออพ ฮิส เฮีาสะ โอเวอฮัง เดอะ วอล
คำแปล หลังคาบ้านของเขา/The roof of his house ยื่นออกมาเหนือ/overhungs กำแพง/the wall เป็นเรื่องในอดีต ปัจจุบันเขาได้แก้ไข แล้ว

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The tree branches have overhung the wall.
คำอ่าน เดอะ ทรี แบรนเฉสสะ แฮ่ฟ โอเวอฮัง เดอะ วอล
คำแปล กิ่งก้านต้นไม้/The tree branches ได้ยื่นออกมาเหนือ/has overhungs กำแพง/the wall

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The tree branches is overhanging the river.
คำอ่าน เดอะ ทรี แบรนเฉสสะ อิส โอเวอแฮงงิง เดอะ ริเวอะ
คำแปล กิ่งก้านสาขาต้นไม้/The tree branches กำลังยื่นไปใน/is overhanging แม่น้ำ/the river

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The tree branches will overhang the house. So he has to cut the tree.
คำอ่าน เดอะ ทรี แบรนเฉสสะ วิล โอเวอแฮง เดอะ เฮีาสึ. โซ ฮี แฮ่ส ทู คัด เดอะ ทรี
คำแปล กิ่งก้านสาขาต้นไม้/The tree branches จะยื่นมาบัง/overhang บ้าน/the house (ในอนาคต) ดังนั้น / So เขาต้องตัดต้นไม้ /He has to cut the tree

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

hang / แฮง / แขวน