บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rehang rehung rehung ห้อยที่อื่น, แขวนใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rehang รีแฮง / rehung รีฮัง / rehung รีฮัง / ห้อยที่อื่น, แขวนใหม่, แขวนอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rehangs the picture on the wall.
คำอ่าน ฮี รีแฮงสึ เดอะ พิ๊กเจอะ ออน เดอะ วอล
คำแปล เขา แขวน (ใหม่) / He rehangs รูปภาพ/the picture บนฝาผนังใหม่ /on the wall เขาแขวนภาพใหม่ เพราะอาจจะบิดเบี้ยว ประธาน He, She, It กริยาเติม s เป็น rehangs

 

ประโยค It's windy.They rehang the clothes on the clothes line.
คำอ่าน อิทสะ วิ้นดิ. เด รีแฮง เดอะ โคลสสึ ออน เดอะ โคลสสึ ไลน
คำแปล ตอนนี้ลมแรง/ It's windy. พวกเขาแขวนเสื้อผ้าใหม่(อีกครั้ง) /They rehang the clothes บนราวตากผ้า /on the clothes line

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He rehung the picture on the wall yesterday.
คำอ่าน ฮี รีฮัง เดอะ พิ๊กเจอะ ออน เดอะ วอล เยสสะเตอเด
คำแปล เขา แขวน (ใหม่) / He rehung รูปภาพ/the picture บนฝาผนังใหม่ /on the wall เมื่อวานนี้ / yesterday พูดถึงเรื่องในอดีต กริยา rehang เปลี่ยนเป็น rehung

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had rehung the picture on the wall already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด รีฮัง เดอะ พิ๊กเจอะ ออน เดอะ วอล ออลเร้ดดิ
คำแปล เขา ได้แขวน (ใหม่) / He had rehung รูปภาพ/the picture บนฝาผนังใหม่ /on the wall เสร็จเรียบร้อยแล้ว /already เขาแขวน ภาพใหม่เรียบร้อยแล้ว เพราะอาจจะบิดเบี้ยว ต้องแขวนใหม่ และตอนนี้เขาก็ได้จัดการไปเรียบร้อยแล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is rehanging the pictures on the wall.
คำอ่าน ฮี อิส รีแฮงงิง เดอะ พิ๊กเจอะสึ ออน เดอะ วอล
คำแปล เขา กำลังแขวน (ใหม่) / He is rehanging รูปภาพ (หลายรูป)/the pictures บนฝาผนังใหม่ /on the wall เขากำลังแขวนภาพใหม่ เพราะอาจจะบิดเบี้ยว ตอนนี้ ขณะนี้ เขากำลังแก้ไข กำลังแขวนใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will rehang the pictures on the wall tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล รีแฮง เดอะ พิ๊กเจอะสึ ออน เดอะ วอล ทูโมโร
คำแปล เขา จะแขวน (ใหม่) / He will rehang รูปภาพ (หลายรูป)/the pictures บนฝาผนังใหม่ /on the wall พรุ่งนี้ / tomorrow เขาจะ แขวนภาพใหม่บนฝาผนังพรุ่งนี้ เขาจะแขวนภาพใหม่ อาจจะเป็นภาพใหม่ที่เพิ่งจะซื้อมา ยังไม่มีเวลาแขวน จะจัดการพรุ่งนี้

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

hang /แฮง/แขวน