บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hold held held ถือ, ครอง, ยึด, จับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

hold โฮลถึ/ held เฮลถึ / held เฮลถึ /ถือ, จับ, ยึด, กุม, เกาะ, คว้า, กำ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He holds her in his arms.
คำอ่าน ฮี โฮลสึ เฮอ อิน ฮิส อามสึ
คำแปล เขา กอดเธอ/holds ไว้ในอ้อมแขน/in his arms

 

ประโยค Toys can hold the attention of children.
คำอ่าน ทอยสึ แคน โฮลถึ ดิ แอทเทนชัน ออฟ ชิลเดรน
คำแปล ของเล่น/Toys สามารถดึงดูดความสนใจของ/hold the attention of เด็กๆ ได้ ส่วนทอยที่มีชีวิตอย่าง The Toys จะดึงดูดความสนใจสาวๆ ได้เป็นพิเศษ

 

ประโยค They hold all the asset.
คำอ่าน เด โฮลถึ ออล ดิ แอสเส็ด
คำแปล พวกเขา/They ถือครอง/hold สินทรัพย์ทั้งหมด/all the asset

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He held her in his arms.
คำอ่าน ฮี เฮลถึ เฮอ อิน ฮิส อามสึ
คำแปล เขา กอดเธอ/held her ไว้ในอ้อมแขน/in his arms

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค The police has held him for 5 days.
คำอ่าน เดอะ โพลีช แฮส เฮลถึ ฮิม ฟอร์ ฟาย เดสึ
คำแปล ตำรวจ/The police ได้ควบคุมตัว/ได้จับตัวเขา / has held him ไว้ 5 วัน /for 5 days

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค The police is holding him.
คำอ่าน เดอะ โพลีช อิส โฮลดิง ฮิม
คำแปล ตำรวจ/The police กำลังควบคุมตัวเขาอยู่ /is holding him

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค The police will hold him for 5 days.
คำอ่าน เดอะ โพลีช วิล โฮลถึ ฮิม ฟอร์ ฟาย เดสึ
คำแปล ตำรวจ/The police จะควบคุมตัว/จับตัวเขา / has held him ไว้ 5 วัน /for 5 days

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He is the holder of this domain website.
คำอ่าน ฮี อิส เดอะ โฮลเดอะ ออฟ ดิส โดเมน เว็บไซ้ต์
คำแปล เขา เป็นผู้ถือครอง/is the holder ชื่อโดเมนเว็บไซต์นี้/this domain website

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

carry / แครี่ / ถือ
catch / แคชเฉอะ / จับ
cling / คลิง / ยึด
gripe / กรายผึ /กุม
clutch / คลัชฉุ / เกาะ
grip / กริบ / กำ
grab / แกรบ / คว้า, จับ