บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง keep kept kept เก็บรักษา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

keep คีบ / kept เค่บ / kept เค่บ / เก็บรักษา, กักขัง, กักตัว, อุบ, คงไว้, เก็บตุน, สงวนท่าที

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค The police keeps he in jail.
คำอ่าน ตำรวจ กักตัวเขาไว้ในตะราง
คำแปล

 

ประโยค She keeps the money in safe place.
คำอ่าน ชี คีพสี เดอะ มันหนิ อิน เซฟ เพลสึ
คำแปล หล่อน เก็บเงินไว้ใน/ keeps the money in ที่ปลอดภัย/safe place กริยา keep เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ She

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She kept the money in safe place.
คำอ่าน ชี เคพถึ เดอะ มันหนิ อิน เซฟ เพลสึ
คำแปล หล่อน เก็บเงินไว้ใน/ kept the money in ที่ปลอดภัย/safe place กริยา keep เปลี่ยนเป็น kept

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She had kept the money in safe place already.
คำอ่าน ชี แฮด เคพถึ เดอะ มันหนิ อิน เซฟ เพลสึ ออลเรดดิ
คำแปล หล่อน ได้เก็บเงินไว้ใน/ had kept the money in ที่ปลอดภัย/safe place เรียบร้อยแล้ว / already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค She will keep the promise.
คำอ่าน ชี วิล คีพ เดอะ พรอมมิส
คำแปล หล่อน จะรักษา/ will keep สัญญา/the promise

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

store / สะโต / เก็บ
imprison / อิม พริส ซัน / กังขัง
keep secret / คีพ ซี เคร็ด / อุบ
confine / คอน ฟาย เนอะ / กักตัว
uphold / อัพโฮล / เก็บตุน
reserve / รีเซิ่บ/ สงวนที