บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง kneel knelt knelt คุกเข่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

kneel นีล / knelt เนลถึ / knelt เนลถึ / คุกเข่า, นั่งคุกเข่า, คุกเข่าลง, ย่อเข่า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He kneels down.
คำอ่าน ฮี นีลสะ ดาว
คำแปล เขา คุกเข่าลง /kneels down

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He knelt down with repent.
คำอ่าน ฮี เนลถึ ดาว วิธ รีเพ้นถึ
คำแปล เขา คุกเข่าลง/knelt down ด้วยความเสียใจ/with repent ใช้ knelt เป็นกริยาช่องที่ 2

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has knelt to pick the wallet on the floor.
คำอ่าน ฮี แฮส เนลถึ ทู พิกขึ เดอะ วอลเล็ด ออน เดอะ ฟลอ
คำแปล

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค They are kneeling down.
คำอ่าน เด อา นีลลิง ดาว
คำแปล พวกเขา/ they กำลังคุกเข่าลง /are kneeling down

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

flop / ฟะล่อบ / คุกเข่า
fall on his knees / ฟอล ออน ฮิส นีสึ / คุกเข่าลง
bend the knee / เบนถึ เดอะ นี / ย่อเข่า