บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lay laid laid วางไข่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

lay เล / laid เล่ด / laid เล่ด / วางไข่, วางลง, ได้นอนลง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She lays the baby in the stroller.
คำอ่าน ชี เลสึ เดอะ เบบี อิน เดอะ สตรอลเลอะ
คำแปล หล่อน วางลูก/lays the baby ในรถเข็นเด็ก/in the stroller กริยา lay เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์

 

ประโยค She lays on a sofa.
คำอ่าน ชี เลสะ ออน อะ โซฟา
คำแปล หล่อน นอนลงบน/lays on โซฟา/ sofa

 

ประโยค Some kind of fishes lay egg in the winter.
คำอ่าน ซัม คาย ออฟ ฟิชเฉส เล เอ้ก อิน เดอะ วินเถ่อะ
คำแปล ปลาบางชนิด /Some kind of fishes วางไข่/lay egg ในฤดูหนาว /in the winter

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She laid the baby in the stroller.
คำอ่าน ชี เล่ด เดอะ เบบี อิน เดอะ สตรอลเลอะ
คำแปล หล่อน วางลูก/laid the baby ในรถเข็นเด็ก/in the stroller กริยา lay ใช้ laid เป็นกริยาช่องที่ 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เรื่องที่เกิดขึ้น ในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has laid the baby in the stroller.
คำอ่าน ชี แฮส เล่ด เดอะ เบบี อิน เดอะ สตรอลเลอะ
คำแปล หล่อน ได้วางลูก/has laid the baby ในรถเข็นเด็ก/in the stroller

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค Some kind of fishes is laying egg in the winter.
คำอ่าน ซัม คาย ออฟ ฟิชเฉส อิส เลอิง เอ้ก อิน เดอะ วินเถ่อะ
คำแปล ปลาบางชนิด กำลังวางไข่/is laying egg ในฤดูหนาว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค Some kind of fishes will lay egg in the winter.
คำอ่าน ซัม คาย ออฟ ฟิชเฉส วิล เล เอ้ก อิน เดอะ วินเถ่อะ
คำแปล ปลาบางชนิด/Some kind of fishes จะวางไข่/will lay egg ในฤดูหนาว/in the winter

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค This food is good for the lay people.
คำอ่าน ดิสสะ ฟู่ด อิส กู้ด ฟอร์ เดอะ เล พีเพิล
คำแปล อาหารนี้ ดีต่อ/is good for บุคคลทั่วไป/the lay people

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

set /เซ็ต / กำหนด
relieve / รีลีฟฝึ / บรรเทา
down / ดาว / วางลง
lain / เลน / ได้นอนลงแล้ว