บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง lead led led นำ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

lead ลีด/ led เล่ด / led เล่ด / นำ, พา, นำพา, ชักจูง, นำเที่ยว, ล่อ,

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค Love can lead to pain.
คำอ่าน เลิฟ แคน ลีด ทู เพน
คำแปล ความรัก สามารถนำไปสู่/can lead to ความเจ็บปวด pain

 

ประโยค Carelessness leads to problems on road.
คำอ่าน แคเลสเนส ลีดสะ ทู พร็อบเบล็มสึ ออน โร่ด
คำแปล ความประมาท /Carelessness นำไปสู่ / leads to ปัญหาต่างๆ/problems บนท้องถนน/on road

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค ประโยค His carelessness led to the accident.
คำอ่าน ฮิส แคเลสเนส เลด ทู ดิ แอ็กซิเดน
คำแปล ความประมาทของเขา / His carelessness นำไปสู่ / leads to อุบัติเหตุ the accident

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค ประโยค His carelessness had led to the accident.
คำอ่าน ฮิส แคเลสเนส แฮ่ด เลด ทู ดิ แอ็กซิเดน
คำแปล ความประมาทของเขา / His carelessness ได้นำไปสู่ /had led to อุบัติเหตุ the accident

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค His lazy habit is leading to the money problems.
คำอ่าน ฮิส เลสี่ แฮบบิด อิส ลีดดิง ทู เดอะ มันหนี่ พร็อบเบล็ม
คำแปล ความขี้เกียจของเขา /His lazy habit กำลังนำไปสู่ / is leading to ปัญหาการเงิน / money problems

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค Carelessness will lead into the accident.
คำอ่าน แคเลสเนส วิล ลีด อินทู ดิ แอ็กซิเดน
คำแปล ความประมาท/ Carelessness จะนำไปสู่/will lead into อุบัติเหตุ/the accident

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The US is now taking the technology lead.
คำอ่าน เดอะ ยูเอส อิส นาว เท้กกิ้ง เดอะ เทคโนโลยี ลีด
คำแปล สหรัฐฯ กำลังเป็น/is now taking ผู้นำด้านเทคโนโลยี /the technology lead

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

guide / ไก๊ด์ / นำเที่ยว
persuade / เพอสะเหวดเดอะ / ชักจูง
tempt / เทมถึ / ล่อ
heed / ฮีด / นำพา
convey / คอนเว / พา
conduct / คอนดั้กถึ / นำ