บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง leave left left ออกจาก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

leave ลีฟ / left เลฟฟะถึ / left left เลฟฟะถึ / ออกจาก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค Please leave me alone.
คำอ่าน พลีส ลีฟ มี อะโลน
คำแปล โปรด ทิ้งฉันไว้/leave me คนเดียว /alone

 

ประโยค He leaves here today.
คำอ่าน ฮี ลีพสะ เอีย ทูเด
คำแปล เขา ออกจากที่นี้/leaves here วันนี้

 

ประโยค The bus leaves every 2 hours.
คำอ่าน เดอะ บัส ลีพสึ เอฟวะหริ ทู อาวเออะสึ
คำแปล รถบัส /The bus ออกจากท่า/leaves ทุก 2 ชั่วโมง /every 2 hours

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She left here yesterday.
คำอ่าน ชี เลฟฟะถึ เฮีย เยสเตอเด
คำแปล หล่อน ออกไปจากที่นี่/left here เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has left here already.
คำอ่าน ชี แฮส เลฟฟะถึ เฮีย ออลเร้ดดิ
คำแปล หล่อน ได้ออกไปจากที่นี่ /has left here เรียบร้อยแล้ว /already

 

ประโยค He had left without saying anything.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด เลฟฟะถึ วิดเอ๊าถึ เซอิง แอนนิซิง
คำแปล เขา ได้จากไป /had left โดยไม่พูดอะไรเลย /without saying anything

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค They are leaving Thailand now.
คำอ่าน เด อา ลีฟวิง ไทยแลนด์ นาว
คำแปล ขณะนี้ /now พวกเขา /They กำลังออกจาก/are leaving ประเทศไทย /Thailand

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค They will leave Thailand soon.
คำอ่าน เด วิล ลีฟ ไทยแลนด์ ซูน
คำแปล พวกเขา /They จะเดินทางออกจาก/will leave ประเทศไทย /Thailand ในไม่ช้านี้ / soon

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Leaving her is hard. Because he love her very much..
คำอ่าน ลีพวิง เฮอ อิส ฮาร์ด . บีคอสสึ ฮี เลิฟ เฮอ เวหริ มัชฉุ
คำแปล การทิ้งเธอ หรือ การออกไปจากชีวิตเธอ หรือการไปจากเธอ /Leaving her เป็นเรื่องยาก /is hard เพราะ เขารักเธอ/Because he love her มาก /very much