บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง make made made ทำ, สร้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

make เม้ก/ made เม้ด / made เม้ด / ทำ, สร้าง, ปรุง, แต่ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค The pets make him happy.
คำอ่าน เดอะ เพ็ดสึ เม้ก ฮิม แฮปปิ
คำแปล สัตว์เลี้ยง / The pets ทำให้เขามีความสุข /make him happy กริยาใช้ make เพราะประธาน สัตว์เลี้ยง / Pets มีหลายตัว

 

ประโยค She makes a list of expenses.
คำอ่าน ชี เม้กสะ ลิส ออฟ เอ็กเพนเสส
คำแปล หล่อน ทำรายการรายจ่าย /makes a list of expenses กริยา make เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์

 

ประโยค Please don't make a loun noise.
คำอ่าน พลีส ด๊อน เม้ก อะ ลาว น้อยสึ
คำแปล ได้โปรด/ Please อย่าทำเสียงดัง /don't make a loun noise

 

ประโยค You should make a right.
คำอ่าน ยู ชู้ด เม้ก อะ ไร้ถึ
คำแปล คุณควร / You should ทำให้ถูกต้อง /make a right

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He made money online from Youtube.
คำอ่าน ฮี เม้ด มันหนิ ออนไลน์ ฟรอม ยูทูป
คำแปล เขา / He หาเงิน ทำเงินออนไลน์ / made money online จาก Youtube เป็นเรื่องในอดีต ใช้ made กริยาช่องที่ 2

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has made a resort reservation for long weekend already.
คำอ่าน ชี แฮส เม้ด อะ รีสอร์ต รีเซิฟเวชัน ฟอร์ ลอง วี้กเอน ออลเร้ดดิ
คำแปล หล่อน / She ได้จองรีสอร์ต/has made a resort reservation สำหรับวันหยุดยาว/for long weekend เรียบร้อยแล้ว /already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค She is making cake for her son's birthday.
คำอ่าน ชี อิส เม้กกิ้ง เค้ก ฟอร์ เฮอ ซันสะ เบิ๊ดเด
คำแปล หล่อน/ She กำลังทำขนมเค้ก /is making cake สำหรับวันเกิดของลูกชาย /for her son's birthday

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค She will make cake for her son's birthday tomorrow.
คำอ่าน ชี วิล เม้ก เค้ก ฟอร เฮอ ซันสะ เบิ๊ดเด ทูโมโร
คำแปล หล่อน/ She จะทำเค้ก / will make cake สำหรับวันเกิดลูกชาย / for her son's birthday พรุ่งนี้ / tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค She buys the handmade books.
คำอ่าน ชี บายสึ เดอะ แฮนเม้ด โซพ
คำแปล หล่อน / She ซื้อ / buys หนังสือทำมือ หรือหนังสือที่ผลิตเองกับมือ /the handmade books

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

do / ดู / ทำ
Conduct / คอนดักถึ / ทำ
create / ครีเอท / สร้าง
build / บิลถึ / สร้าง
prepare / พรี แพ / ปรุง