บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mean meant meant หมายถึง, ความหมาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

mean มีน /meant เม้นถึ / meant เม้นถึ / หมายถึง, ความหมาย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค I don't know what you mean.
คำอ่าน ไอ ด๊อน โน ว้อท ยู มีน
คำแปล ฉันไม่รู้ว่า/I don't know คุณหมายถึงอะไร/what you mean

 

ประโยค I mean her.
คำอ่าน ไอ มีน เฮอ
คำแปล ฉัน หมายถึง /mean หล่อน/ her

 

ประโยค He means to get this job.
คำอ่าน ฮี มีนสึ ทู เก็ด ดิส จ้อบ
คำแปล เขา หมายมั่น/means to ที่จะได้งานนี้/get this job

 

ประโยค She means to steal your money.
คำอ่าน ชี มีนสะ ทู สะตีล ยัว มันหนิ
คำแปล หล่อน ตั้งใจจะ/means to ขโมยเงินของคุณ/ steal your money

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He meant nothing to me.
คำอ่าน ฮี เมนถึ นาซิง ทู มี
คำแปล เขา ไม่มีความหมายอะไร/ meant nothing กับฉัน / to me เป็นเรื่องในอดีต ใช้ meant

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค This has meant that something will change.
คำอ่าน ดิส แฮส เม้นถึ แด้ด ซัมซิง วิล แช้งจึ
คำแปล นั่นก็หมายความว่า/This has meant that บางอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลง/something will change

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Without you, my life has no meaning.
คำอ่าน
คำแปล หากปราศจากคุณ/Without you ชีวิตของฉันก็ไม่มี/my life has no ความหมาย /meaning

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

intend / อินเท้น / ตั้งใจ
will / วิล / ตั้งใจ
aim / เอม / มุ่งหมาย
purpose / เพอโปส / มุ่งหมาย