บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mistake mistook mistaken ผิดพลาด ทำผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

mistake มิสสะเต้ก / mistook มิสสะตู้ก / mistaken มิสสะเต๊กเคน / ผิดพลาด, ทำผิด, สำคัญผิด, หลงผิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She mistakes the meaning of his messages.
คำอ่าน ชี มิสเต้กสึ เดอะ มีนนิง ออฟ ฮิส เมสเสกเจส
คำแปล หล่อน/ She เข้าใจผิด/ mistakes กับความหมายในข้อความของเขา/ the meaning of his messages

 

ประโยค I'm 40 years old. But the people often mistake me for the 30 years old.
คำอ่าน อาม โฟรติ เยียสะ โอล. บั้ท เดอะ พีเปิ่ล ออฟฟึน มิสสะเต้ก มี ฟอร เดอะ เทอติ เยียสะ โอล
คำแปล ฉันอายุ 40 ปี/I'm 40 years old . แต่ผู้คน/But the people มักจะเข้าใจผิดว่าฉัน/often mistake me อายุ 30 ปี /the 30 years old

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She mistook him the rich.
คำอ่าน ชี มิสสะตู๊ก ฮิม เดอะ ริช
คำแปล หล่อน/She เข้าใจผิดว่าเขา/mistook him เป็นคนรวย/the rich

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has mistaken already.
คำอ่าน ชี แฮ่ส มิสเต๊กเคน ออฟเร้ดดิ
คำแปล หล่อน/She ได้ทำผิดพลาดไปแล้ว /has mistaken already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The spelling mistake is corrected already.
คำอ่าน เดอะ สะเปลลิง มิสสะเต้ก อิส คอเร็กติด ออลเร้ดดิ
คำแปล การสะกดคำที่ผิดพลาด/The spelling mistake ถูกแก้ไขแล้ว is corrected already