บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misteach mistaught mistaught สอนผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

misteach มีสะทีช / mistaught มิสสะทอช / mistaught มิสสะทอช / สอนผิดๆ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He is a bad teacher. He often misteach.
คำอ่าน ฮี อิส อะ แบ้ด ทีเฉ่อะ ฮี ออฟฟึน มิสสะทีช
คำแปล เขา เป็นครูที่ไม่ดี /is a bad teacher เขามักจะสอนผิดๆ /often misteach

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He was a bad teacher. He often mistaught.
คำอ่าน ฮี วอล อะ แบ้ด ทีเฉ่อะ ฮี ออฟฟึน มิสสะทอช
คำแปล เขา เป็นครูที่ไม่ดี /was a bad teacher เขามักจะสอนผิดๆ /often mistaught เป็นเรื่องในอดีต ใช้กริยาช่องที่ 2 เป็น mistaught / มิส สะทอช

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has mistaught me to make money online.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส มิสสะทอช มี ทู เม้ก มันนี่ ออนไลน.
คำแปล เขาได้สอนฉันแบบผิดๆ /He has mistaught me กับการหาเงินออนไลน์จากเน็ต /to make money online

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is misteaching you to make money online.
คำอ่าน ฮี อิส มิสสะทิชชิง ยู ทู เม้ก มันนี่ ออนไลน.
คำแปล เขากำลังสอนคุณแบบผิดๆ /He is misteaching you กับการหาเงินออนไลน์จากเน็ต /to make money online