บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง misspend misspent misspent ใช้เงินเก่ง ใช้จ่ายผิดพลาดตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

misspend มิสสะเป๊นถึ / misspent มิสสะเป๊นถึ / misspent มิสสะเป๊นถึ / ใช้จ่ายผิดพลาด, ใช้เงินเก่ง, มือเติบ, เปลืองเงินไปกับ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She misspends money on food.
คำอ่าน ชี มิสสะเป๊นสะ มันหนิ ออน ฟู่ด
คำแปล หล่อน เปลืองเงินหมดไปกับ/misspends money on เรื่องอาหาร /food กินเก่ง หมดเงินเยอะ กริยา misspend เติม s เพราะประธาน She เป็นเอกพจน์

 

ประโยค They misspend their life.
คำอ่าน gf มิสสะเป๊น แด ไลฝึ
คำแปล พวกเขา / They ผิดพลาดในเรื่องการใช้ชีวิต หรือใช้ชีวิตผิดพลาด ใช้ชีวิตในทางที่ผิด /misspend their life

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She misspent money on food.
คำอ่าน ชี มิสสะเป๊นสะ มันหนิ ออน ฟู่ด
คำแปล หล่อน เปลืองเงินหมดไปกับ/misspent money on เรื่องอาหาร /food กินเก่ง หมดเงินเยอะ เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต กริยาจะใช้ misspent

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has misspent her life for many years.
คำอ่าน ชี แฮ่ส มิสสะเปนถึ เฮอ ไลฝึ ฟอร แมนหนิ เยียสึ
คำแปล หล่อน / She ใช้ชีวิตผิดพลาด /has misspent her life มาหลายปีแล้ว /for many years ทุกวันนี้ ก็ยังเป็นอยู่ อาจจะมีปัญหาบางอย่าง จึงทำให้เดินทางผิด และไม่รู้ตัว หรือไม่ยอมแก้ไข

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค She is misspending money on food.
คำอ่าน ชี อิส มิสสะเป๊นดิง มันหนิ ออน ฟู่ด
คำแปล หล่อน กำลังเปลืองเงินหมดไปกับ/ is misspendin money on เรื่องอาหาร /food ขณะนี้หล่อนกินเก่ง ชอบกิน กำลังหมดเงินไปกับ การกิน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค You will misspend the money if you buy this car.
คำอ่าน ยู วิล มิสสะเปน เดอะ มันหนิ อิฟ ยู บาย ดิส คาร
คำแปล คุณ/You จะผิดพลาดเรื่องการเงิน/will misspend the money หากคุณซื้อรถคันนี้ /if you buy this car การซื้อรถยนต์บางรุ่น บางยี่ห้อ ราคาตกมาก และตามมาด้วยปัญหา จึงเป็นเหตุให้ใช้เงินผิดพลาด