บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง teach taught taught สอน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

teach ทีชเฉ่อะ / taught ท่อดเถ่อะ / taught ท่อดเถ่อะ / สอน สั่งสอน อบรม อบรมบ่มนิสัย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He teaches me to read Thai words.
คำอ่าน ฮี ที้ชเฉสสึ มี ทู รีด ไทย เวิ่ดสึ
คำแปล เขาสอนฉัน /He teaches me ให้อ่านคำภาษาไทย /to read Thai words

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They teach me the life lessons.
คำอ่าน เด ทีชเฉ่อะ มี เดอะ ไล้ฝึ เลสซันสึ
คำแปล พวกเขาสอน /They teach me บทเรียนชีวิต / the life lessons ให้แก่ฉัน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He teaches me to play guitar.
คำอ่าน ฮี ทีชเฉสสึ มี ทู เพล กีทา
คำแปล เขาสอนฉัน /He teaches me ให้เล่นกีตาร์ /to play guitar

 

ประโยค This book teaches you about cooking Thai food.
คำอ่าน ดิส บุ๊คขึ ทีชเฉสสึ ยู อะเบ๊า คุ้กกิง ไทย ฟู่ด
คำแปล หนังสือเล่มนี้ /This book สอนคุณ / teaches you เกี่ยวกับการทำอาหารไทย /about cooking Thai food

 

ประโยค Tom teaches me English..
คำอ่าน ทอม ทีชเฉสสึ มี อิงลิชฉึ
คำแปล ทอมสอน / Tom teaches me ภาษาอังกฤษให้ฉัน /English

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He taught me to read Thai words yesterday.
คำอ่าน ฮี ท่อด มี ทู รีด ไทย เวิ่ดสึ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาสอนฉัน /He taught me ให้อ่านคำภาษาไทย /to read Thai words เมื่อวานนี้ yesterday.

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has taught me to read Thai words.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ท่อด มี ทู รีด ไทย เวิ่ดสึ
คำแปล เขาได้สอนฉัน /He has taught me ให้อ่านคำภาษาไทย /to read Thai words แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have taught me the life lessons.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ท่อด มี เดอะ ไล้ฝึ เลสซันสึ
คำแปล พวกเขาได้สอน /They have taught me บทเรียนชีวิต / the life lessons ให้แก่ฉัน แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is teaching me to play guitar.
คำอ่าน ฮี อิส ทีชชิง มี ทู เพล กีทา
คำแปล เขากำลังสอนฉัน /He is teaching me ให้เล่นกีตาร์ /to play guitar

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will teach me to play guitar.
คำอ่าน ฮี วิล ทีชชิง มี ทู เพล กีทา
คำแปล เขาจะสอนฉัน /He will teach me ให้เล่นกีตาร์ /to play guitar

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

instruct / อินสะทรั่ก / สั่งสอน
train / เทรน / สั่งสอน
educate / เอ๊ดดูเคท / อบรม
cultivate /คัลติเวท / อบรม
coach โค่ชเฉ่อะ / อบรม


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง underbid underbid underbid ตัดราคา กดราคา ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น