บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overtake overtook overtaken แซง ตามทัน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overtake โอเวอเท้ก / overtook โอเวอทู้ก / overtaken โอเวอเท้กเคน / แซง ตามทัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค Sport car overtakes the trucks very fast.
คำอ่าน สะปอต คาร โอเวอเท้กสะ เดอะ ทรั้คสึ เวหริ ฟาสสะถึ.
คำแปล รถสปอร์ต/Sport car แซง/overtakes รถบรรทัก (หลายคัน)/the trucks ด้วยความเร็วสูง/very fast รถสปอร์ตเป็นรถที่เร็ว แรงอยู่แล้ว ประโยคนี้จะหมายถึง แซงรถบรรทุก ที่ขับตามๆ กัน อย่างรวดเร็ว การเดินทางในต่างจังหวัด บางเส้นทางก็จะมีรถใหญ่วิ่ง ต่อแถวกันยาวเหยียด แซงยาก

 

ประโยค With the big engine 3000 cc, That car can overtake the other cars easily.
คำอ่าน วิธ เดอะ บิ๊ก เอนจิ้น ทรี เทาซัน ซีซี แด้ด คาร แคน โอเวอเท้ก ดิ ออเถ่อะ คารสึ อีซิลหลิ
คำแปล ด้วยเครื่องยนต์ใหญ่ขนาด 3000 cc./With the big engine 3000 cc รถคันนั้น/That car สามารถแซง/can overtake รถคัน อื่นได้อย่างง่ายดาย/the other cars easily

 

ประโยค Do not overtake.
คำอ่าน ดู น็อต โอเวอเท้ก
คำแปล อย่าแซง

 


ประโยค He overtakes the other competitors.
คำอ่าน ฮี โอเวอเท้กสึ ดิ ออเถอะ คอมเพดติเตอสึ
คำแปล เขา แซง/He overtakes คู่แข่งคนอื่นๆ /the other competitors

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She overtook the other runners.
คำอ่าน ชี โอเวอทู้ก ดิ ออเถ่อะ รันเนอสึ
คำแปล หล่อน วิ่งแขง/She overtook นักวิ่งคนอื่นๆ/the other runners

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has overtaken the other runners.
คำอ่าน ชี แฮ่ส โอเวอเท้กเกน ดิ ออเถ่อะ รันเนอสึ
คำแปล หล่อนได้วิ่งแขง/She has overtaken นักวิ่งคนอื่นๆ/the other runners

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She runs very fast. She is overtaking the other runners .
คำอ่าน ชี รัสสะ เวหริ ฟาสสะถึ ชี วิล โอเวอเท้กกิง ดิ ออเถ่อะ รันเนอสึ ซูน
คำแปล หล่อนวิ่งเร็วมาก/She runs very fast หล่อนกำลังวิ่งแขง/She has overtaken นักวิ่งคนอื่นๆ/the other

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She runs very fast. She will overtake the other runners soon.
คำอ่าน ชี รัสสะ เวหริ ฟาสสะถึ ชี วิล โอเวอเท้ก ดิ ออเถ่อะ รันเนอสึ ซูน
คำแปล หล่อนวิ่งเร็วมาก/She runs very fast หล่อนจะวิ่งแขง/She has overtaken นักวิ่งคนอื่นๆ/the other runners ในไม่ช้า /soon

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

take / เท้ก / หยิบ จับ