บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overthink overthought overthought คิดมากไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overthink โอเวอซังขึ / overthought โอเวอซ่อดถึ / overthought โอเวอซ่อดถึ / คิดมากไป, คิดมากเกินไป, คิดมาก, คิดนานเกิน ไป

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค Do not overthink.
คำอ่าน ดู น็อต โอเวอซิงขึ
คำแปล อย่าคิดมาก

 

ประโยค She overthinks about her son.
คำอ่าน ชี โอเวอซิงขึ อะเบ๊า เฮอ ซัน
คำแปล หล่อน คิดมากเกินไป/She overthinks เกี่ยวกับลูกชายของเธอ/about her son

 

ประโยค He overthinks the money problem.
คำอ่าน ฮี โอเวอซิงสึ เดอะ มอนหนิ พร็อบเล็ม
คำแปล เขาคิดมาก /He overthinks เรื่องปัญหาการเงิน /the money problem

 

ประโยค She is not happy because she always overthinks things.
คำอ่าน ชี อิส น็อต แฮ่ปปิ บีคอส ชี ออลเวสึ โอเวอซิงสึ ซิงสึ
คำแปล หล่อนไม่มีความสุข เพราะว่า หล่อนมักจะคิดมาก/she always overthinks ในเรื่องต่างๆ /things อยู่เสมอ /always

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He overthought the money problem.
คำอ่าน ฮี โอเวอซ้อด เดอะ มอนหนิ พร็อบเล็ม
คำแปล เขาคิดมาก /He overthought เรื่องปัญหาการเงิน /the money problem เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He looks worry. He has overthought the new job.
คำอ่าน ฮี ลุ๊คสะ วอหริ. ฮี แฮ่ส โอเวอซ่อด เดอะ นิว จ้อบ
คำแปล เขาดูเป็นกังวล /He looks worry เขาคิดมากเกินไป /He has overthought กับงานใหม่/the new job อาจมีความเป็นกังวล กลัว จะทำงานไม่ได้ เพราะไม่ใช่งานที่ถนัด หรือเป็นงานที่อาจจะไม่ชอบ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He is the overthinker.
คำอ่าน ฮี อิสสะ ดิ โอเวอซิงเกอะ
คำแปล เขาเป็น/He is คนคิดมาก/the overthinker

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

think /ซิงขึ/คิด

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outrun outran outrun ไปเร็วกว่า วิ่งเร็วกว่า ไปไกลกว่า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น