บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overspill overspilt overspilt หกล้น, ล้น, กระเด็น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

overspill โอเวอสะปิล / overspilt โอเวอสะปิลถึ /overspilt โอเวอสะปิลถึ / หกล้น, ล้น, ล้นกระเด็น
overspill โอเวอสะปิล / overspilled โอเวอสะปิลถึ /overspilled โอเวอสะปิลถึ /

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค This city overspills with the old people.
คำอ่าน ดิส ซิตตี่ โอเวอสะปิลสะ วิธ ดิ โอล พีเปิ่ล
คำแปล เมืองนี้ /This city เต็มล้น/overspills ไปด้วยคนเฒ่าคนแก่/ with the old people

 

ประโยค The dam overspills.
คำอ่าน เดอะ แดม โอเวอสะปิลสึ
คำแปล เขื่อนล้น/The dam overspills น้ำในเขื่อนเยอะมากจนเต็มล้น

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The dam overspillt yesterday.
คำอ่าน เดอะ แดม โอเวอสะปิลถึ เยสสะเตอเด
คำแปล เขื่อนล้น/The dam overspillt เมื่อวานนี้ /yesterday น้ำในเขื่อนเยอะมากจนเต็มล้น แต่เมื่อวานนี้เพียงวันเดียว

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The dam has overspilt for 3 days
คำอ่าน เดอะ แดม แฮ่ส โอเวอสะปิลถึ ฟอร ทรี เดสึ
คำแปล เขื่อนได้เต็มล้น/The dam has overspilt มา 3 วันแล้ว /for 3 days

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The dam will overspill soon..
คำอ่าน เดอะ แดม วิล โอเวอสะปิล ซูน
คำแปล เขื่อนจะเต็มล้น/The dam will overspill ในไม่ช้า/soon

 

2. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค The Prime Minister has an overspill of power
คำอ่าน เดอะ พราม มินิสะเตอ แฮ่ส แอน โอเวอสะปิล ออฟ พาวเวอ
คำแปล นายกรัฐมนตรี/The Prime Minister มีอำนาจอันล้นเหลือ/has an overspill of power

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

spill /สะปิล /หก, ทำล้น