บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง think thought thought คิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

think ซิงขึ / thought ซอดถึ / thought ซอดถึ / คิด แผ่เมตตา รู้จักคิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She thinks of him as a friend.
คำอ่าน ชี ซิงสึ ออฟ ฮิม แอ้ส อะ เฟรน
คำแปล เธอคิดว่า /She thinks of เขาเป็นเพื่อน / him as a friend คิดเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They think what to do tomorrow.
คำอ่าน เด ซิงขึ วอท ทู ดู ทูโมโร
คำแปล พวกเขาคิดถึง /They think สิ่งที่จะต้อง /what to do ทำพรุ่งนี้ /tomorrow

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She thinks carefully.
คำอ่าน ชี ซิงสึ แค้ฟูลหลิ
คำแปล เธอคิด /She thinks อย่างรอบคอบ /carefully

 

ประโยค They think up a plan to sale new products.
คำอ่าน เด ซิงขึ อัพ อะ แพลน ทู เซล นิว พร้อดักสึ
คำแปล พวกเขาคิดแผนการขาย /They think up a plan to sale สินค้าใหม่ /new products

 

ประโยค I'm happy than you think.
คำอ่าน อาม แฮปปี แดน ยู ซิงขึ
คำแปล ฉันมีความสุข /I'm happy มากกว่าที่คุณคิด /than you think

 

ประโยค He always thinks positive.
คำอ่าน ฮี ออลเวสึ ซิงสึ โพสิทีฟ
คำแปล เขามักจะคิด /He always thinks บวก / positive อยู่เสมอ คิดในทางที่ดีอยู่เสมอ

 

ประโยค Please think of yourself first.
คำอ่าน พลีส ติ๊ง ออฟ ยัวเซล เฟิ่สสะถึ
คำแปล โปรดคิดถึง /Please think of ตัวเองก่อน /yourself first

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She thought of him as a friend.
คำอ่าน ชี ซอดถึ ออฟ ฮิม แอ้ส อะ เฟรน
คำแปล เธอคิดว่า /She thought of เขาเป็นเพื่อน / him as a friend / เธอคิดเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has thought carefully.
คำอ่าน ชี แฮ่ส ซอดถึ แค้ฟูลหลิ
คำแปล เธอได้คิด /She has thought อย่างรอบคอบแล้ว /carefully

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have thought what to do tomorrow.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ซอดถึ วอท ทู ดู ทูโมโร
คำแปล พวกเขาได้คิดถึง /They have thought สิ่งที่จะต้อง /what to do ทำพรุ่งนี้ /tomorrow แล้ว ได้วางแผนไว้แล้ว ว่าพรุ่งนี้จะต้องทำอะไร บ้าง

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are thinking up a plan to sale new products.
คำอ่าน เด อาร ซิงกิง อัพ อะ แพลน ทู เซล นิว พร้อดักสึ
คำแปล พวกเขากำลังคิดแผนการขาย /They are thinking up a plan to sale สินค้าใหม่ /new products

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค I will think carefully.
คำอ่าน ไอ วิล ซิงสึ แค้ฟูลหลิ
คำแปล ฉันจะคิด /I will think อย่างรอบคอบ /carefully

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

imagine / อิม แม้ จิน / คิด จินตนาการ
ponder / พ้อนเดอะ / ไตร่ตรอง


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง meet met met พบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น