บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง quit quit quit เลิก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

quit ควิต / quit ควิต / quit ควิต /เลิก, หยุด, ละทิ้ง, เพิกถอน, ออกจาก, ว่างเว้น, ลาออก, ออกจากงาน, ยอมแพ้

quit ควิต /quitted ควิตดิด / quitted ควิตดิด /เลิก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She quits a job.
คำอ่าน ชี ควิตสะ จ๊อบ
คำแปล หล่อน /She ออกจาก/quits งาน/a job ประธาน She เป็นเอกพจน์ กริยา เติม s quits

 

ประโยค He quits smoking and drinking.
คำอ่าน ฮี ควิตสึ สะโม้กกิง แอน ดริงกิง
คำแปล เขาเลิก/He quits สูบบุหรี่/smoking และ ดื่มสุรา/and drinking

 

ประโยค She quits fearing worms.
คำอ่าน ชี ควิตสึ เฟียริง วอมสึ
คำแปล หล่อนเลิก/She quits กลัวหนอน/fearing worms

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She quit a job.
คำอ่าน ชี ควิต จ๊อบ
คำแปล หล่อน /She ออกจาก/quit งาน/a job เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต กริยา quit จะไม่เปลี่ยนรูป หรืออาจจะใช้ She quitted/ ชี ควิตดิด ก็ได้

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had quit the debt already.
คำอ่าน เด แฮ่ด ควิต เดอะ เด้ฟถึ ออลเร้ดดิ
คำแปล พวกเขาได้ออกจากการเป็นหนี้ หรือเลิกเป็นหนี้ /They had quit the debt เรียบร้อยแล้ว/already อาจจะใช้ They had quitted /เด แฮ่ด ควิตดิด ก็ได้เช่นกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are quitting the city.
คำอ่าน เด อาร ควิตติง เดอะ ซิตี้
คำแปล พวกเขา/They กำลังออกจาก/are quitting เมือง/the city

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will quit the city tomorrow.
คำอ่าน เด วิลล ควิต เดอะ ซิตี้ ทูโมโร
คำแปล พวกเขา /They จะอออกจาก/will quit เมือง /the city พรุ่งนี้/tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค Quitting smoking is good for your health..
คำอ่าน ควิตติง สะโม้กกิง อิส กู้ด ฟอร ยัว เฮ้ล
คำแปล การเลิกสูบบุหรี่/Quitting smoking เป็นการดีต่อ/is good for สุขภาพของคุณ/your health

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

leave /ลึฟฝึ /ออกจาก