บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง read read read อ่าน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

read รี้ด / read เร้ด /read เร้ด /อ่าน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He can read lips.
คำอ่าน ฮี แคน รีด ลิพสึ
คำแปล เขาสามารถ/ He can อ่าน / read ริมฝีปากได้ lips

 

ประโยค She reads the books.
คำอ่าน ชี รีดสึ เดอะ บุ๊คสึ
คำแปล หล่อนอ่าน/ She reads หนังสือ /the books ประธานเป็นเอกพจน์ เช่น He, She, It กริยา ต้องเติม s เป็น reads

 

ประโยค They read me like a book.
คำอ่าน เด รีด มี ไลขึ อะ บุ๊ค
คำแปล พวกเขาอ่านฉัน หรือศึกษาฉัน /They read me เหมือนอ่านหนังสือ/like a book ประธาน They, You, I, We เป็นเอกพจน์ กริยา ไม่ ต้องเติม s สำนวนนี้แบบไทยเราก็น่าจะพูดว่า อ่านกิน นั่นเอง

 

ประโยค He reads sciences.
คำอ่าน ฮี รีดสึ ซายเอ็นเสส
คำแปล เขาอ่าน /He reads (วิชาหรือหนังสือ) วิทยาศาสตร์ /sciences

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He read sciences.
คำอ่าน ฮี เรด ซายเอ็นเสส
คำแปล เขาอ่าน /He read (วิชาหรือหนังสือ) วิทยาศาสตร์ /sciences เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต กริยา read จะไม่เติม s และจะอ่านออก เสียงเป็น เร้ด ฮี เร้ด /He read

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has read sciences since yesterday.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เรด ซายเอ็นเสส ซิ้น เยสสะเตอเด
คำแปล เขาได้อ่าน /He has read (วิชาหรือหนังสือ) วิทยาศาสตร์ /sciences มาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว/ since yesterday (ตอนนี้ก็ยังอ่านอยู่ ยังอ่านไม่จบ)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is reading the books.
คำอ่าน ชี อิส รีดดิง เดอะ บุ๊คสึ
คำแปล หล่อนกำลังอ่าน/ She is reading หนังสือ /the books

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค Today he reads math. He will read sciences tomorrow.
คำอ่าน ทูเด ฮี รีดสึ แม็ด . ฮี วิล รีด ซายเอ็นเสส
คำแปล วันนี้เขาอ่าน/Today he reads (วิชา) คณิตศาสตร์ / math เขาจะอ่าน /He will read (วิชาหรือหนังสือ) วิทยาศาสตร์ /sciences พรุ่งนี้ /tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He is clever because he loves reading the books
คำอ่าน ฮี อิส เคลฟเวอะ บีคอส ฮี เลิฟสึ รีดดิง เดอะ บุ๊คสึ
คำแปล เขาเป็นคนฉลาด/ He is clever เพราะ/ because เขาชอบอ่าน/he loves reading หนังสือ/ the books คำว่า reading เป็นคนนาม ใช้ในความหมายว่า การอ่าน /reading