บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rebid rebid rebid ประมูลอีกครั้ง ประกวดราคาอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rebid รีบิด / rebid รีบิต / rebid รีบิด / ประมูลอีกครั้ง ประกวดราคาอีกครั้ง เสนอราคาอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The government rebids the construction of a new road.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวินเมน รีบิดสึ เดอะ คอนสะตรั๊กชัน ออฟ อะ นิว โรด
คำแปล รัฐบาล / The government ประมูลอีกครั้ง หรือประกวดราคาอีกครั้ง/rebids สำหรับการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ /the construction of a new road

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The government rebid the construction of a new road.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวินเมน รีบิด เดอะ คอนสะตรั๊กชัน ออฟ อะ นิว โรด
คำแปล รัฐบาล / The government ประมูลอีกครั้ง หรือประกวดราคาอีกครั้ง/rebid สำหรับการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ /the construction of a new road เมื่อพูดถึงเรื่องในอดีต กริยา จะใช้ช่องที่ 2 ซึ่งกริยา rebid จะมีรูปและเสียงเหมือนกัน แต่กรณีประธานเป็นเอกพจน์ / government จะไม่เติม s ที่คำกริยา rebid

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The government has rebid the construction of a new road.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวินเมน แฮ่ส รีบิด เดอะ คอนสะตรั๊กชัน ออฟ อะ นิว โรด
คำแปล รัฐบาล / The government ได้ประมูลอีกครั้ง หรือได้ประกวดราคาอีกครั้ง/has rebid สำหรับการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ /the construction of a new road

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The government is rebidding the construction of a new road.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวินเมน อิส รีบิดดิง เดอะ คอนสะตรั๊กชัน ออฟ อะ นิว โรด
คำแปล รัฐบาล / The government กำลังประมูลอีกครั้ง หรือกำลังประกวดราคาอีกครั้ง/is rebidding สำหรับการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ /the construction of a new road

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The government will rebid the construction of a new road.
คำอ่าน เดอะ กั๊ฟเวินเมน วิล รีบิด เดอะ คอนสะตรั๊กชัน ออฟ อะ นิว โรด
คำแปล รัฐบาล / The government จะประมูลอีกครั้ง หรือจะประกวดราคาอีกครั้ง/will rebid สำหรับการก่อสร้างถนนเส้นใหม่ /the construction of a new road

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

bid / บิด / ประกวดราคา, สั่ง,