บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rebind rebound rebound เย็บอีกครั้ง ผูกมัดอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rebind rebound rebound เย็บปกอีกครั้ง เย็บปกใหม่ ผูกมัดอีกครั้ง มัดใหม่ มัดอีกรอบ ผูกอีกรอบ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rebinds the box tightly.
คำอ่าน ฮี รีบายสึ เดอะ บ็อกวึ ท้ายหลิ
คำแปล เขาผูกมัดกล่องอีกครั้ง อย่างแน่นหนา คำพูดแบบไทยเราก็น่าจะใช้คำว่า ผูกใหม่ มัดใหม่อีกครั้ง ให้แน่นหนา ประธาน He, She, It กริยาต้องเติม s เป็น rebinds

 

ประโยค They rebind the books.
คำอ่าน เด รีบายดึ เดอะ บุ๊คสึ
คำแปล พวกเขา /They เย็บปก /rebind หนังสือ /the books ใหม่อีกครั้ง หรือเย็บปกหนังสือใหม่ เพราะปกเดิมขาด ชำรุดแล้ว

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He rebound the box tightly.
คำอ่าน ฮี รีบาว เดอะ บ็อกวึ ท้ายหลิ
คำแปล เขาผูกมัด / He rebound กล่อง the box อีกครั้ง อย่างแน่นหนา /tightly เรื่องในอดีตกริยจะเป็นช่องที่ 2 ใช้ rebound / รีบาวดึ

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had rebound the box tightly.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด รีบาว เดอะ บ็อกวึ ท้ายหลิ
คำแปล เขาได้ผูกมัด /He had rebound กล่องอีกครั้ง อย่างแน่นหนา /tightly

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is rebinding the box.
คำอ่าน ฮี อิส รีบายดิง เดอะ บ็อกวึ
คำแปล เขากำลังผูกมัด /He is rebinding กล่องอีกครั้ง/ the box

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will rebind the box tightly.
คำอ่าน ฮี วิล รีบาย เดอะ บ็อกวึ ท้ายหลิ
คำแปล เขาจะผูกมัด/ He will rebind กล่อง / the box อีกครั้ง อย่างแน่นหนา/ tightly ผูกใหม่ให้แน่นกว่าเดิม เพราะอาจจะหลุด

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

bind / บายดึ / ผูก มัด