บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง recut recut recut ตัดทอน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

recut รีคัท / recut รีคัท / recut รีคัท / ตัดทอน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He recuts the movie film.
คำอ่าน ฮี รีคัทสึ เดอะ มูฟวี่ ฟิลม
คำแปล เขาตัดทอน (บางฉากบางตอน)He recuts ในแผ่นฟิล์มภาพยนต์ /the movie film ประธาน He, She, It กริยาเติม s เป็น recuts

 

ประโยค They recut some scene in that movie.
คำอ่าน ฮี รีคัทสึ ซัม ซีน อิน แด้ท มูฟวี่
คำแปล เขาตัดทอน/They recut บางฉาก/some scene ในภาพยนต์เรื่องนั้น/in that movie ประธาน They, I, We, You กริยาไม่เติม s

 

ประโยค They recut some questions.
คำอ่าน เด รีคัท ซัม เควสชั่นสึ
คำแปล พวกเขาตัดทอน/They recut บางคำถาม /some questions เพราะอาจจะถามซ้ำๆ กัน

 

ประโยค She recuts the unnecessary process.
คำอ่าน ชี รีคัทสึ ดิ อันเนสเซสสารี โพรเสส
คำแปล หล่อนตัดตอน/She recuts กระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป /the unnecessary process

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He recut the movie film.
คำอ่าน ฮี รีคัทสึ เดอะ มูฟวี่ ฟิลม
คำแปล เขาตัดทอน (บางฉากบางตอน)/He recut ในแผ่นฟิล์มภาพยนต์ /the movie film การพูดถึงเรื่องในอดีต กริยาจะเปลี่ยนไป แต่ กริยานี้มีรูปเหมือนกันเพียงแต่ ประธาน He, She, It กริยาจะไม่เติม s เป็น recut กรณีอย่างนี้ก็แสดงว่า เป็นเรื่องในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has recut the film already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รีคัท เดอะ ฟิล์ม ออลเร้ดดิ
คำแปล เขาได้ตัดทอน (บางฉากบางตอน)/He has recut ในแผ่นฟิล์ม/the film เสร็จเรียบร้อยแล้ว / already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is recutting the film.
คำอ่าน ฮี อิส รีคัท เดอะ ฟิล์ม
คำแปล เขากำลังตัดทอน (บางฉากบางตอน)/ He is recutting ในแผ่นฟิล์ม

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will recut the film.
คำอ่าน ฮี วิล รีคัท เดอะ ฟิล์ม
คำแปล เขาจะตัดทอน (บางฉากบางตอน)/He will recut ในแผ่นฟิล์ม เนื่องจากยาวเกินไป ต้องตัดบางฉากออกไป ให้กระชับ

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

cut / คัท / ตัด