บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rebuild rebuilt rebuilt สร้างใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rebuild รีบิลดึ / rebuilt รีบิลถึ /rebuilt รีบิลถึ / สร้างใหม่ ทำขึ้นมาใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rebuilds the house because of the flood.
คำอ่าน ฮี รีบิลสึ เดอะ เฮ้าสึ บีคอสสึ ออฟ เดอะ ฟล่าด
คำแปล เข้าสร้างบ้านใหม่อีกครั้ง /He rebuilds the house เพราะสาเหตุจาก /because of น้ำท่วม/the flood ประธานเอกพจน์ He, She, It กริยาเติม s เป็น rebuilds

 

ประโยค They rebuild the society.
คำอ่าน เด รีบิล เดอะ โซซายเอตี้
คำแปล พวกเขา/ They สร้างสังคมใหม่ /rebuild the society

 

ประโยค She rebuilds her life in town.
คำอ่าน ชี รีบิลสึ เฮอ ไล้ฝึ อิน ทาว
คำแปล หล่อน/She สร้างชีวิตใหม่ /rebuilds her life ในเมือง / in town หมายถึงเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ด้วยการย้ายเข้าไปอยู่ในเมือง

 

ประโยค They rebuild the good relationship.
คำอ่าน เด รีบิล เดอะ กู้ด รีเลชันชิพ
คำแปล พวกเขาสร้าง /They rebuild สัมพันธ์ /relationship ใหม่ที่ดี /the good ต่อกัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They rebuilt the good relationship.
คำอ่าน เด รีบิลถึ เดอะ กู้ด รีเลชันชิพ
คำแปล พวกเขาสร้าง /They rebuilt สัมพันธ์ /relationship ใหม่ที่ดี /the good ต่อกัน พูดถึงเรื่องในอดีต ใช้ rebuilt

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had rebuilt the good relationship.
คำอ่าน เด แฮ่ด รีบิลถึ เดอะ กู้ด รีเลชันชิพ
คำแปล พวกเขาได้สร้าง /They had rebuilt สัมพันธ์ /relationship ใหม่ที่ดี /the good ต่อกัน ได้กลับมาสร้างความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are rebuilding the good relationship.
คำอ่าน เด อาร รีบิล เดอะ กู้ด รีเลชันชิพ
คำแปล พวกเขากำลังสร้าง /They are rebuilding สัมพันธ์ /relationship ใหม่ที่ดี /the good ต่อกัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will rebuild the good relationship.
คำอ่าน เด วิล รีบิล เดอะ กู้ด รีเลชันชิพ
คำแปล พวกเขาจะสร้าง /They will rebuild สัมพันธ์ /relationship ใหม่ที่ดี /the good ต่อกัน

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

build / บิลดึ /สร้าง