บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง redeal redealt redealt แจกไพ่ใหม่, ขายซ้ำ เรียกคืน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

redeal เรดดีล / redealt เรดเดลถึ / redealt เรดเดลถึ / แจกไพ่ใหม่, ขายซ้ำ เรียกคืน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He redeals because of the mistake.
คำอ่าน ฮี เรดดีลสึ บีคอส ออฟ เดอะ มิสสะเท้ก
คำแปล เขาแจกไพ่ใหม่ /He redeals เพราะความผิดพลาด /because of the mistake (ในการแจกไพ่ ทำให้ต้องแจกใหม่ เล่นกันใหม่) ประธาน He, She, It กริยาต้องเติม s เชน redeal

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He redealt because of the mistake.
คำอ่าน ฮี เรดเดลถึ บีคอส ออฟ เดอะ มิสสะเท้ก
คำแปล เขาแจกไพ่ใหม่ /He redealt เพราะความผิดพลาด /because of the mistake พูดถึงเรื่องในอดีต กริยา redeal เปลี่ยนเป็น redealt

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had redealt because of the mistake.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด เรดดีลถึ บีคอส ออฟ เดอะ มิสสะเท้ก
คำแปล เขาได้แจกไพ่ใหม่อีกครั้ง / He had redealt เพราะความผิดพลาด /because of the mistake (ในการแจกไพ่ ทำให้ต้องแจกใหม่ เล่นกันใหม่)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is redealing because of the mistake.
คำอ่าน ฮี อิส เรดดีลลิง บีคอส ออฟ เดอะ มิสสะเท้ก
คำแปล เขากำลังแจกไพ่ใหม่ /He is redealing เพราะความผิดพลาด /because of the mistake (ในการแจกไพ่ ทำให้ต้องแจกใหม่ เล่นกัน ใหม่)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will redeal because of the mistake.
คำอ่าน ฮี เรดดีลสึ บีคอส ออฟ เดอะ มิสสะเท้ก
คำแปล เขาจะแจกไพ่ใหม่ /He will redeal เพราะความผิดพลาด /because of the mistake (ในการแจกไพ่ ทำให้ต้องแจกใหม่ เล่นกันใหม่)

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค The painting is unique. There is no redeal.
คำอ่าน เดอะ เพ้นติ้ง อิส ยูนีก แด อิส โน เรดดีล
คำแปล งานวาด/The painting มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ/ is unique. จะไม่มีการขายซ้ำ /There is no redeal

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

deal / ดีล / แจกไพ่ ซื้อขาย เกี่ยวข้อง