บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง regrind reground reground ลับคมใหม่ ฝนใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

regrind รีกรายดึ / reground รีกราวดึ / reground รีกราวดึ / ลับคมใหม่ ฝนใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He regrinds the axe with whetstone.
คำอ่าน ฮี รีกรายสึ ดิ แอ้ก วิธ เว็ดสะโตน
คำแปล เขา /He ลับขวานใหม่ /regrinds the axe ด้วยหินลับมีด / with whetstone เพราะก่อนหน้าลับแล้วไม่คม ต้องลับใหม่ ประธาน He, She, It กริยาต้องเติม s เป็น regrinds

 

ประโยค He regrinds the surface of the welded steel with electric grinding stone.
คำอ่าน ฮี รีกรายสึ เดอะ เซอเฟส ออฟ เดอะ เวลดิด สะตีล วิธ อีเล็กตรีก กรายดิง สะโตน
คำแปล เขา ขัดหรือฝน /He regrinds ผิวของเหล็กเชื่อม/the surface of the welded steel ด้วยหินเจียรไฟฟ้า /with electric grinding stone

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He reground the axe with whetstone.
คำอ่าน ฮี รีกราวดึ ดิ แอ้ก วิธ เว็ดสะโตน
คำแปล เขา /He ลับขวานใหม่ /reground the axe ด้วยหินลับมีด / with whetstone เพราะก่อนหน้าลับแล้วไม่คม ต้องลับใหม่

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had reground the axe alrready.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด รีกราวดึ ดิ แอ้ก ออลเร้ดดิ
คำแปล เขา /He ได้ลับขวานใหม่ /had reground the axe เสร็จเรียบร้อยแล้ว / already เพราะก่อนหน้าลับแล้วไม่คม ต้องลับใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is regrinding the axe with whetstone.
คำอ่าน ฮี อิส รีกรายสึ ดิ แอ้ก วิธ เว็ดสะโตน
คำแปล เขา /He กำลังลับขวานใหม่ /is regrinding the axe ด้วยหินลับมีด / with whetstone เพราะก่อนหน้าลับแล้วไม่คม ต้องลับใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will regrind the axe with whetstone.
คำอ่าน ฮี วิล รีกราย ดิ แอ้ก วิธ เว็ดสะโตน
คำแปล เขา /He จะลับขวานใหม่ /will regrind the axe ด้วยหินลับมีด / with whetstone เพราะก่อนหน้าลับแล้วไม่คม ต้องลับใหม่

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

grind /กรายดึ /ลับคม ฝน