บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง refit refit refit ซ่อมใหม่ ทำใหม่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

refit รีฟิต / refit รีฟิต / refit รีฟิต / ปรับปรุงใหม่ ประกอบใหม่ ทำใหม่ ซ่อมใหม่ ซ่อมบำรุง

refit รีฟิต / refitted รีฟิตดิด / refitted รีฟิตดิด / ซ่อมใหม่ ทำใหม่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค They refit the hotel.
คำอ่าน เด รีฟิต เดอะ โฮเทล
คำแปล พวกเขา /They ปรับปรุง(ใหม่) /refit โรงแรม/the hotel ทำโรงแรมใหม่ ให้ดูดีขึ้น

 

ประโยค He refits the boat.
คำอ่าน ฮี รีฟิตสึ เดอะ โบ้ท
คำแปล เขา/He ทำเรือใหม่ refits the boat ปรับปรุงใหม่ ซ่อมบำรุงใหม่ ให้ฟิตเหมือนของใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He refitted the boat.
คำอ่าน ฮี รีฟิตดิด เดอะ โบ้ท
คำแปล เขา/He ทำเรือใหม่ / refitted the boat ปรับปรุงใหม่ ซ่อมบำรุงใหม่ ให้ฟิตเหมือนของใหม่ เรื่องในอดีต กริยา refit มี 2 แบบ คือ refit และ refitted

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has refitted the boat.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รีฟิตดิด เดอะ โบ้ท
คำแปล เขา/He ได้ทำเรือใหม่ / has refitted the boat. ได้ทำการปรับปรุงใหม่ ได้ซ่อมบำรุงใหม่ ให้ฟิตเหมือนของใหม่ เรื่องในอดีต กริยา refit มี 2 แบบ คือ refit และ refitted

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are refitting the hotel.
คำอ่าน เด อาร รีฟิตติง เดอะ โฮเทล
คำแปล พวกเขา /They กำลังปรับปรุง(ใหม่) /are refitting โรงแรม/the hotel กำลังทำโรงแรมใหม่ ให้ดูดีขึ้น

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will refit the hotel next week.
คำอ่าน เด วิล รีฟิต เดอะ โฮเทล เน็กสะ วีก
คำแปล พวกเขา /They จะปรับปรุง (ใหม่) /will refit โรงแรม/the hotel ในสัปดาห์หน้า / next week จะทำโรงแรมใหม่ ให้ดูดีขึ้น

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค The hotel refit is expected to be completed on June.
คำอ่าน เดอะ โฮเทล รีฟิต อิส เอ็กสะเพ็คติด ทู บี คอมพลีดดิด ออน จูน
คำแปล การปรับปรุงโรงแรมใหม่/The hotel refit เป็นที่คาดหวังว่า /is expected to เสร็จเรียบร้อย /be completed ในเดือนมิถุนายน /on June

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

fit / ฟิต / ปรับปรุง ทำให้พอดี