บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง relay relayed relayed ส่งต่อ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

relay รีเล / relayed รีเลถึ / relayed รีเลถึ / ส่งต่อ (ข้อความ ความคิดเห็น ข้อมูล) ส่งต่อไม้ (วิ่งผลัด)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค They relay the news to everyboy via line group.
คำอ่าน เด รีเลสึ เดอะ นิวสึ ทู เอฟวะหริบอดิ เวีย ไลน กรุ๊ป
คำแปล พวกเขาส่งต่อ /They relay ข้อมูลข่าวสาร/the news ไปยังทุกคน/to everyboy ผ่านไลน์กลุ่ม/via line group ประธานพหูพจน์ They, I, You, We กริยาไม่ต้องเติม เช่น relay

 

ประโยค She relays the baton to the second runner.
คำอ่าน ชี รีเลสึ เดอะ บาทอน ทู เดอ เซ้กกัน รันเน่อะ
คำแปล หล่อนส่งต่อ /She relays ไม้ /the baton ไปยังนักวังคนที่ 2 /to the second runner (การวิ่งผลัด) ประธานพหูพจน์ He, She, It กริยาต้องเติม s เช่น relays

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They relayed the news to everyboy via line group.
คำอ่าน เด รีเลถึ เดอะ นิวสึ ทู เอฟวะหริบอดิ เวีย ไลน กรุ๊ป
คำแปล พวกเขาส่งต่อ /They relayed ข้อมูลข่าวสาร/the news ไปยังทุกคน/to everyboy ผ่านไลน์กลุ่ม/via line group พูดถึงเรื่องในอดีต กริยาใช้ relayed

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had relayed the news to everyboy via line group already.
คำอ่าน เด แฮ่ด รีเลถึ เดอะ นิวสึ ทู เอฟวะหริบอดิ เวีย ไลน กรุ๊ป ออลเร้ดดิ
คำแปล พวกเขาได้ส่งต่อ /They had relayed ข้อมูลข่าวสาร/the news ไปยังทุกคน/to everyboy ผ่านไลน์กลุ่ม/via line group เรียบร้อยแล้ว /already

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The first runner runs very fast. She is relaying the baton to the second runner.
คำอ่าน เดอะ เฟิ่ส รันเนอะ รันสึ เวหริ ฟาสสะถึ. ชี รีเลสึ เดอะ บาทอน ทู เดอ เซ้กกัน รันเน่อะ
คำแปล นักวิ่งคนแรก/The first runner วิ่งเร็วมาก/runs very fast หล่อนกำลังส่งต่อ /She is relaying ไม้ /the baton ไปยังนักวังคนที่ 2 /to the second runner (การวิ่งผลัด)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The first runner runs very fast. She will relay the baton to the second runner soon.
คำอ่าน เดอะ เฟิ่ส รันเนอะ รันสึ เวหริ ฟาสสะถึ. ชี วิล รีเล เดอะ บาทอน ทู เดอ เซ้กกัน รันเน่อะ
คำแปล นักวิ่งคนแรก/The first runner วิ่งเร็วมาก/runs very fast หล่อนจะส่งต่อ /She will relay ไม้ /the baton ไปยังนักวังคนที่ 2 /to the second runner ในไม่ช้า /soon (การวิ่งผลัด)

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He likes the relay racing.
คำอ่าน ฮี ไล้คสึ เดอะ รีเล เร้สซิง
คำแปล เขาชอบ / He likes กีฬาวิ่งผลัด /the relay racing

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

pass along/ พาส อะลอง /ส่งต่อ