บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง relay relaid relaid ถ่ายทอด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

relay รีเล / relaid รีเล่ด / relaid รีเล่ด / ถ่ายทอด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He relays his shows via Youtube.
คำอ่าน ฮี รีเลสึ ฮิส โชวสึ เวีย ยูทูป
คำแปล เขาถ่ายทอด / He relays การแสดงของเขา /his shows ผ่านยูทูป/via Youtube

 

ประโยค They relay messages over twitter.
คำอ่าน เด รีเล เมสเสกเจส โอเวอ ทะวิตเตอะ
คำแปล พวกเขาถ่ายทอดข้อความ (ข่าวสาร) /They relay messages ผ่าน ทวิตเตอร์ /over twitter

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He relaid his shows via Youtube.
คำอ่าน ฮี รีเลด ฮิส โชวสึ เวีย ยูทูป
คำแปล เขาถ่ายทอด / He relaid การแสดงของเขา /his shows ผ่านยูทูป/via Youtube

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He had relaid his shows via Youtube.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด รีเลด ฮิส โชวสึ เวีย ยูทูป
คำแปล เขาได้ถ่ายทอด / He had relaid การแสดงของเขา /his shows ผ่านยูทูป/via Youtube

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is relay his shows live via Youtube.
คำอ่าน ฮี อิส รีเล ฮิส โชวสึ เวีย ยูทูป
คำแปล เขากำลังถ่ายทอด / He is relay การแสดงของเขา /his shows ผ่านยูทูป/via Youtube

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will relay his shows via Youtube.
คำอ่าน ฮี วิล รีเล ฮิส โชวสึ เวีย ยูทูป
คำแปล เขาจะถ่ายทอด / He will relay การแสดงของเขา /his shows ผ่านยูทูป/via Youtube

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

broadcast / บร๊อดแคสสะถึ /เผยแพร่ ถ่ายทอด