บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง relight relighted relighted จุดไฟอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

กริยานี้ใช้ได้ 2 แบบ ความหมายเหมือนกัน 

relight รีไล้ถึ / relit รีลิท / relit รีลิท / จุดไฟอีกครั้ง เป็นการจุด หรือ ก่อไฟ เปิดไฟ อีกครั้ง อาจจะมีเหตุทำให้ไฟดับ เช่น ลมแรง ทำให้ เทียนดับ ก็ต้องจุดอีกครั้ง หรือ จะใช้คำแบบไทยเรา ก็คือ จุดใหม่

relight รีไล้ถึ / relighted รีไล้ดิด / relighted รีไล้ดิด / จุดไฟอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She relights the gas stove to cook for us.
คำอ่าน ชี รีไล้ทสึ เดอะ แก๊ส สะโต๊ฟ ทู คุ้ก ฟอร อัส
คำแปล หล่อนจุดเตาแก๊ส อีกครั้ง /She relights the gas stove เพื่อทำอาหารให้เรา /to cook for us ประธานเอกพจน์ He, She, It กริยา ต้องเติม s เช่น relights

 

ประโยค The candles went out because of the windy. So they relight the candles.
คำอ่าน เดอะ แคนเดิลสึ เว้น เอ๊าถึ บีคอส ออฟ เดอะ วินดิ. โซ เด รีไลถึ เดอะ แคนเดิ่ลสึ
คำแปล เทียนดับ /The candles went out เพราะลมแรง /because of the windy ดังนั้น /So พวกเขาจึงจุด/they relight เทียน /the candles อีกครั้ง // they relight .... พวกเขาจึงจุด ...... อีกครั้ง

 

ประโยค You relight the fire in my heart.
คำอ่าน ยู รีไลถึ เดอะ ไฟเอ่อ อิน มาย ฮาร์ด
คำแปล คุณจุดไฟอีกครั้ง/You relight the fire ในหัวใจฉัน /in my heart (ฉันเคยตายด้าน หมดไฟ ไม่อยากจะทำอะไร คุณเป็นผู้จุด ประกายไฟ ให้ฉันลุกขึ้นมาอีกครั้ง)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She relighted the gas stove to cook for us.
คำอ่าน ชี รีไล้ทดิด เดอะ แก๊ส สะโต๊ฟ ทู คุ้ก ฟอร อัส
คำแปล หล่อนจุดเตาแก๊ส อีกครั้ง /She relighted the gas stove เพื่อทำอาหารให้เรา /to cook for us

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense


ประโยค She has relighted the gas stove to cook for us.
คำอ่าน ชี แฮ่ส รีไล้ทดิด เดอะ แก๊ส สะโต๊ฟ ทู คุ้ก ฟอร อัส
คำแปล หล่อนได้จุดเตาแก๊ส อีกครั้ง /She has relighted the gas stove เพื่อทำอาหารให้เรา /to cook for us

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is relighting the gas stove to cook for us.
คำอ่าน ชี อิส รีไล้ทติง เดอะ แก๊ส สะโต๊ฟ ทู คุ้ก ฟอร อัส
คำแปล หล่อนกำลังจุดเตาแก๊ส อีกครั้ง /She is relighting the gas stove เพื่อทำอาหารให้เรา /to cook for us

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will relight the gas stove to cook for us. So there's no need to buy food.
คำอ่าน ชี วิล รีไล้ท เดอะ แก๊ส สะโต๊ฟ ทู คุ้ก ฟอร อัส โซ แดสะ โน นีด ทู บาย ฟู่ด
คำแปล หล่อนจะจุดเตาแก๊ส อีกครั้ง /She will relight the gas stove เพื่อทำอาหารให้เรา /to cook for us ดังนั้น /So ไม่มีความจำ เป็น/there's no need ต้องไปซื้ออาหาร /to buy food

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

light / ไล้ถึ / จุดไฟ ก่อไฟ เปิดไฟ