บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shine shone shone เปล่งแสง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

shine ชาย / shone โชน / shone โชน / เปล่งแสง แจ่มใส แวววาว สุกปลั่ง เปล่ง

shine ชาย / shined shined เปล่งแสง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He shines clever in sport at ten.
คำอ่าน ฮี ชายสึ เคลฟเวอ อิน สปอต แอ้ด เทน
คำแปล เขาฉายแววความฉลาด ความเก่ง /He shines clever ด้านกีฬา / in sport ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ /at ten

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค Their eyes shine with happiness after getting help.
คำอ่าน แด อายสึ ชาย วิด แฮปปิเนส อาฟฟะเตอ เก็ตติง เฮล
คำแปล แววตาพวกเขาส่องประกาย / Their eyes shine เต็มไปด้วยความสุข /with happiness เมื่อได้รับความช่วยเหลือ /after getting help

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He shines his shoes.
คำอ่าน ฮี ชายสึ ฮิส ชูสึ
คำแปล เขาขัดเงา/He shines รองเท้า / his shoes ขัดรองเท้าให้เงางาม

 

ประโยค The stars shine bright tonight.
คำอ่าน เดอะ สตาสึ ชาย ไบร้ถึ ทูไน้ถึ
คำแปล ดวงดาวส่องสว่าง/The stars shine bright คืนนี้ / tonight.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He shone clever in sport.
คำอ่าน ฮี โชน เคลฟเวอ อิน สปอต
คำแปล เขาฉายแววความฉลาด ความเก่ง /He shone clever ด้านกีฬา / in sport

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has shone clever in sport at ten.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส โชน เคลฟเวอ อิน สปอต แอ้ด เทน
คำแปล เขาได้ฉายแววความฉลาด ความเก่ง /He has shone clever ด้านกีฬา / in sport ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ /at ten

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค Their eyes have shone with happiness after getting help.
คำอ่าน แด อายสึ แฮ่ฟ โชน วิด แฮปปิเนส อาฟฟะเตอ เก็ตติง เฮล
คำแปล แววตาพวกเขาได้ส่องประกาย / Their eyes have shone เต็มไปด้วยความสุข /with happiness เมื่อได้รับความช่วยเหลือ /after getting help

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is shining his shoes.
คำอ่าน ฮี ชายนิง ฮิส ชูสึ
คำแปล เขากำลังขัดเงา/He is shining รองเท้า / his shoes ขัดรองเท้าให้เงางาม

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will shine his shoes tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล ชาย ฮิส ชูสึ ทูโมโร
คำแปล เขาจะขัดเงา/He will shine รองเท้า / his shoes พรุ่งนี้ /tomorrow ขัดรองเท้าให้เงางาม

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

emit / อีมิ่ท /เปล่ง
thrive / ทรายฝึ / รุ่งโรจน์