บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง light lit lit จุดไฟ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

light / lighted / lighted จุดไฟ

light / lit /lit /จุดไฟ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He lights the candle.
คำอ่าน ฮี ไล้สึ เดอะ แคนเดิ่ล
คำแปล เขา/He จุดเทียน /lights the candle กริยา light เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ อยากจะจุดอะไร ก็เปลียนจาก เทียน เป็น บุหรี (Cigar), ไฟ (fire) เตา (stove)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He lit the candle.
คำอ่าน ฮี ลิด เดอะ แคนเดิ่ล
คำแปล เขา/He จุดเทียน /lit the candle กริยา light เปลี่ยนเป็น lit หรือ lighted เพราะเป็นเรื่องในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He has lit 100 candles on the ground.
คำอ่าน ฮี แฮส ลิด วัน ฮันเดรด แคนเดิ่ลสึ ออน เดอะ กราว
คำแปล เขา ได้จุดเทียน 100 เล่ม/has lit 100 candles บนพื้น /on the ground

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is lighting the stove.
คำอ่าน ฮี อิส ไล้ติง เดอะ สโต๊ฟ
คำแปล เขา กำลังจุด/is lighting เตา /the stove (ถ่าน) การจุดเตาถ่านนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will light the stove.
คำอ่าน ฮี วิล ไล้ เดอะ สโต๊ฟ
คำแปล เขา จะจุด /will light เตา

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He sees a light.
คำอ่าน ฮี ซีสะ ไลถึ
คำแปล เขา เห็นแสงไฟ /sees a light

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

mount / เม้าเถ่อะ / ติด, ก่อ